Hiệu quả kinh tế từ trồng rau vụ đông sớm ở Văn Lung

Từ hiệu quả kinh tế mang lại, trong những năm gần đây, người dân xã Văn Lung ( thị xã Phú Thọ) đã đẩy mạnh việc trồng rau vụ sớm, mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn hẳn so với trồng chính vụ, từ đó góp phần tăng năng suất, giá trị cho nông sản của người dân....