VĂN BẢN TÀI LIỆU MỚI

Liên nhóm sản xuất RAT Phú Lợi – Gây dựng niềm tin cho người tiêu dùng

Làng nghề sản xuất rau an toàn Phú Lợi (Phường Trường Thịnh – Thị xã Phú Thọ) được công nhận làng nghề vào năm 2013, với tổng số 185 thành viên. ...