Vai trò của Hợp tác xã trong liên kết trong sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản

Trong những năm qua, việc sản xuất và tiêu thụ các mặt hàng nông sản trên địa bàn tỉnh Phú Thọ nói chung và sản xuất, tiêu thụ rau an toàn nói riêng còn gặp nhiều khó khăn, bất cập; hạn chế lớn nhất trong việc sản xuất rau an toàn hiện nay là diện tích sản xuất vẫn còn manh mún, nhỏ lẻ;...