VĂN BẢN TÀI LIỆU MỚI

Tăng cường xúc tiến đầu tư xây dựng cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm, đảm bảo vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm

Ngày 15/12/2016, Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT cùng với các phòng, đơn vị chuyên môn và các doanh nghiệp, cơ sở chăn nuôi lớn trên địa bàn tỉnh Phú Thọ tổ chức buổi làm việc với lãnh đạo Chi cục Thú y thành phố Hà Nội và Chi cục Thú y tỉnh Vĩnh Phúc về việc tổ chức xây dưng và quản lý các cơ sở giết mổ tập trung....