Kiểm lâm Việt Trì tích cực triển khai công tác phòng cháy chữa cháy rừng trong dịp tổ chức giỗ Tổ Hùng Vương năm 2018.

Khu di tích lịch sử Đền Hùng nằm trong địa bàn quản lý của của Hạt Kiểm lâm Việt Trì có diện tích rừng đặc dụng là 110,7 ha. Khu vực rừng được xác định bảo vệ nghiêm ngặt gồm 32 ha rừng chủ yếu là khu vực núi Nghĩa Lĩnh có rừng tự nhiên 18,7 ha còn lại là rừng trồng các cây bản địa, rừng thông đã khép tán và các vườn cây lưu niệm....