Thông tin liên hệ
Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn tỉnh Phú Thọ.
Địa chỉ: Số 1518 đường Hùng Vương, phường Gia Cẩm- TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.           
Điện thoại: 0210.3846238;
Fax: 0210.3847523            
Email: banbientapsnnpt@gmail.com
Xin hãy điền đầy những thông tin ở form sau.
Chúng tôi sẽ xem xét và liên lạc với bạn trong thời gian sớm nhất
Cá nhân/Tổ chức :
Địa chỉ :
Điện thoại :
Fax :
Email :
Nội dung :