Trồng trọt
Tăng năng suất ngô
Gửi ngày : 07/05/2012.
Ruộng ngô nhà tôi thường hay xuất hiện nhiều bắp kẹ, nên năng suất không cao, xin cho biết nguyên nhân và cách khắc phục?
Hiện tượng ngô ra bắp kẹ có thể xảy ra với tất cả các giống ngô nguyên nhân chủ yếu do bón phân không cân đối, bón phân muộn hoặc do thời tiết bất thuận. Những ruộng bón phân muộn, bón thừa đạm khi ngô đã ra bắp chính, có thể ra thêm 2-3 bắp phụ, nhưng không đủ dinh dưỡng nên tạo thành những bắp nhỏ hơn, đôi khi không có hạt gọi là bắp kẹ.

Hoặc ở vụ đông khi cây ngô trỗ cờ, phun râu gặp thời tiết bất thuận (quá lạnh, hoặc mưa nhiều) hạt phấn bị chết, không thụ tinh được ngô không có hạt sẽ kích thích cây tiếp tục ra nhiều bắp kẹ.

Biện pháp khắc phục:
- Gieo trồng đúng thời vụ để tránh thời tiết bất thuận vào thời kỳ ngô phun râu, trỗ cờ.
- Chăm sóc ngô đúng qui trình, bón phân đầy đủ, cân đối giữa đạm, lân và kali theo nhu cầu của giống, tùy thuộc vào các loại đất. Đặc biệt, tăng cường phân hữu cơ khi bón lót, phân lân; không bón quá nhiều phân đạm; tránh bón thúc đạm sau khi ngô đã trỗ cờ, phun râu. Đảm bảo đủ độ ẩm cho cây, nhất là thời kỳ trước, trong và sau khi cây phun râu, trỗ cờ 1-2 tuần.
- Nếu phát hiện cây ra bắp kẹ, dùng dao sắc, lưỡi nhỏ lách vào bẹ để cắt bỏ khi bắp kẹ mới phun râu được 2-3 ngày để không làm ảnh hưởng đến bắp chính.