Trồng trọt
Lượng giống khoai tây
Gửi ngày : 07/05/2012.
Lượng giống khoai tây cần cho 1 sào là bao nhiêu? Mật độ trồng khoai tây thế nào là thích hợp nhất, đề nghị các cán bộ kỹ thuật cho biết?
Để trồng một sào khoai tây bà con cần chuẩn bị lượng giống từ 30-40kg củ giống (tương ứng 1,1-1,2 tấn giống/ha). Chúng ta nên chọn kích cỡ củ giống xung quanh 30 củ/1kg là tốt nhất để tránh phải bổ củ khi trồng.

Mật độ trồng đạt 1.300-1500 cây/sào.

Làm luống với bề mặt rộng 90cm, lên luống cao 20-25cm, trồng 2 hàng trên luống với khoảng cách hàng cách hàng 40cm, cây cách cây 30cm, trồng 2 hàng củ so le nhau để cây sau này tận dụng được ánh sáng, dinh dưỡng tốt nhất. Những nơi bà con chưa có kinh nghiệm trồng khoai tây nên trồng hàng đơn tiện chăm sóc, theo dõi, phòng trừ sâu bệnh. Luống đơn lên luống rộng 60 cm, trồng 1 hàng giữa luống, cây cách cây 30cm.