Trồng trọt
Trồng khoai lang Đông thường năng suất thấp hơn các vụ khác
Gửi ngày : 07/05/2012.
Gia đình chúng tôi đã trồng các giống khoai lang mới năng suất đạt rất cao 6-7 tạ/sào, nhưng tôi trồng khoai lang Đông thường năng suất thấp hơn các vụ khác, để khắc phục cần phải chú ý gì trong chăm sóc?
Đối với vụ khoai lang đông thời kỳ sinh trưởng thân lá mạnh và phát triển củ nằm vào những tháng mùa đông rét, trời khô hanh không thuận lợi cho việc hình thành củ vì vậy cần chú ý tác động một số biện pháp kỹ thuật sau:

- Tiến hành bón thúc đạm sớm để cây phát triển thân lá thuận lợi ngay từ đầu, đảm bảo đủ diện tích lá ở giai đoạn hình thành củ. Bón thúc lần 1 sau trồng 20-25 ngày, bón với lượng 2-2,5 kg đạm/sào + 1,5kg kali; bón thúc lần 2 sau trồng 40-45ngày, bón với lượng 1-1,5kg đạm + 3-3,5 kg kali. Nếu trong trường hợp bà con đã bót lót với lượng 300-400 kg phân chuồng + 15kg NPK5.10.3  thì chỉ cần bón thúc 1 lần sau trồng 25-30 ngày với lượng 2,5 kg đạm + 3,5-4 kg kali.

- Ở vụ đông ít mưa nên cần chú ý cung cấp nước vào thời kỳ phát triển thân lá và phát triển củ. Thực tiễn sản xuất cho thấy năm nào vụ đông thời tiết khô hanh tưới nước cho khoai lang đã có tác dụng tăng năng suất rõ rệt.