Trồng trọt
Sử dụng phân NPK
Gửi ngày : 07/05/2012.
Tôi xin hỏi sử dụng phân bón NPK khép kín cho ngô có tốt không, nếu được thì liều lượng bón bao nhiêu là phù hợp?
Lâu nay bà con mới chỉ quen sử dụng phân NPK loại 5:10:3 dành cho bón lót, còn bón thúc cho cây trồng trong đó có ngô thì đa số là sử dụng phân đơn và việc lạm dụng phân đạm vẫn còn phổ biến làm mất cân đối, ảnh hưởng đến sinh trưởng, nhiều sâu bệnh và giảm năng suất chất lượng hạt ngô. Qua nhiều vụ sử dụng sản phẩm phân bón NPK bón theo qui trình khép kín của Công ty CP Supe PP & HC Lâm Thao cho ngô tại các huyện, thành thị đã cho kết quả tốt, cây được cung cấp đầy đủ, cân đối dinh dưỡng sinh trưởng phát triển tốt đạt năng suất cao.
Lượng phân bón NPK cho 1 sào như sau: NPK5:10:3 dùng bón lót với lượng 20 – 25kg/sào, bón thúc dùng NPK 12:5:10 với lượng 16-18 kg chia làm 2 lần bón
+ Thúc lần 1: khi cây có 5-7 lá với lượng 8 – 9kg/sào
+ Thúc lần 2: khi cây ngô xoáy nõn với lượng 8 – 9kg/sào.