Nông thôn mới
Tiêu chí nào để xã được công nhận là xã đạt tiêu chí về giao thông ?
Gửi ngày : 27/04/2012.
Tiêu chí nào để xã được công nhận là xã đạt tiêu chí về giao thông ?
Trả lời: để xã được công nhận là xã đạt tiêu chí về giao thông thì xã phải có 4 loại đường giao thông đạt được tiêu chí sau: a. Đường liên xã được nhựa hóa có mặt đường rộng tối thiểu 7m, nền đường rộng 9m, đạt 100%. b.Tỷ lệ km đường liên ấp được nhựa hóa hoặc bêtông hóa có mặt đường rộng tối thiểu 3,5m, nền đường rộng 6,5m, đạt 50%  trở lên. c. Tỷ lệ km đường liên xóm (đường nhánh rẽ) có chiều ngang mặt đường từ 1,5m trở lên, đường được trải nhựa, lát đal, bêtông hoặc rãi đá đảm bảo xe hai bánh lưu thông cả 2 mùa mưa, nắng, đạt 50%  trở lên. d. Đường trục chính nội đồng: Đối với những nơi mà hệ thống giao thông không đáp ứng được nhu cầu đi lại của xe cơ giới phục vụ sản xuất thì phải xây dựng đường nội đồng phục vụ đi lại của xe cơ giới.