Thuỷ sản
* Hỏi: Những vi phạm thường gặp về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản lưu thông trong nước và hình thức xử lý?
Gửi ngày : 19/08/2015.
* Hỏi: Những vi phạm thường gặp về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản lưu thông trong nước và hình thức xử lý?

* Trả lời: Theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 119/2013/NĐ-CP

1. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Vận chuyển giống thủy sản ra khỏi cơ sở sản xuất, kinh doanh giống thủy sản mà không có giấy chứng nhận kiểm dịch;

b) Vận chuyển giống thủy sản vượt quá 10% về số lượng hoặc không đúng kích cỡ ghi trong giấy chứng nhận kiểm dịch.

2. Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Không thực hiện kiểm dịch đối với động vật thủy sản thương phẩm, sản phẩm động vật thủy sản trước khi đưa ra khỏi huyện trong trường hợp đang công bố dịch ở huyện đó;

b) Đưa động vật thủy sản mắc bệnh ở vùng có công bố dịch ra khỏi địa phương mà chưa qua xử lý, chế biến theo hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền.

3. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc thực hiện kiểm dịch giống thủy sản đối với hành vi vi phạm quy định tại Khoản 1 Điều này;

b) Buộc tiêu hủy hoặc xử lý sơ chế, chế biến động vật thủy sản đối với hành vi vi phạm quy định tại Khoản 2 Điều này.

Bởi Phòng Thanh tra - Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản - Thuỷ sản.