Công đoàn nông nghiệp và PTNT tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng xây dựng đời sống văn hóa và tổ chức các hoạt động văn hóa tại cơ sở năm 2016
17:24' 23/6/2016
Sáng ngày 8/6, Công đoàn ngành Nông nghiệp và PTNT phối hợp với Công đoàn ngành Giao thông, công đoàn ngành Công thương Tổ chức hội nghị tập huấn triển khai chương trình xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa năm 2016. Tham dự có 160 đại biểu là đại diện các công đoàn cơ sở của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc.

Theo đó, tại buổi tập huấn các đại biểu đã được nghe báo cáo viên của Liên đoàn lao động tỉnh Phú Thọ hướng dẫn, triển khai Thông tư số 08 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận Cơ quan, Đơn vị, Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; Hướng dẫn số 131/HD-BCĐ của Ban Chỉ đạo “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp” tỉnh Phú Thọ; Kỹ năng tuyên truyền trong CNVCLĐ thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, Tổ chức phong trào “Xây dựng đời sống văn hóa ở các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp” gắn liền với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”…Trên cơ sở hướng dẫn, các Cơ quan, Đơn vị, Doanh nghiệp tiến hành đăng ký đạt chuẩn văn hóa vào đầu năm dựa trên các tiêu chuẩn quy định tại Thông tư cũng như các tiêu chí bổ sung theo quy định của Ban Chỉ đạo  tỉnh… và thời hạn công nhận cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa lần đầu là 2 năm trở lên kể từ ngày đăng ký và công nhận lại là sau 5 năm kể từ ngày công nhận lần trước.

Qua lớp tập huấn xây dựng cơ quan văn hóa nhằm tuyên truyền, khuyến khích cán bộ công chức, viên chức thực hiện tốt nội quy cơ quan, tạo môi trường thân thiện, cởi mở, xây dựng môi trường làm việc văn minh, hiệu quả; Việc triển khai đồng bộ, mạnh mẽ đã đưa phong trào phát triển trên cả diện rộng lẫn chiều sâu trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Qua đó đã góp phần tích cực vào thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao; tạo không khí thi đua sôi nổi trong cơ quan, đơn vị, góp phần xây dựng đội ngũ CNVCLĐ và tổ chức công đoàn vững mạnh.


                                                        Lê Dũng - CĐ ngành NN&PTNT