Trường trung cấp Nông lâm nghiệp Phú Thọ tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp cho sinh viên Lớp chăn nuôi thú y 49B khóa học 2014 – 2016
15:23' 23/8/2016

Ngày 20, 21/8/2016, Trường trung cấp Nông lâm nghiệp Phú Thọ tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp cho 40 sinh viên Lớp chăn nuôi thú y 49B khóa học 2014 – 2016. Với thời gian học tập và rèn luyện trong 2 năm, trong đó có 3 tháng thực tế tại các địa phương, đơn vị trong và ngoài tỉnh các sinh viên đã tích luỹ được nhiều kinh nghiệm thực tế, hoàn thành được các nội dung chương trình, đủ điều kiện thi tốt nghiệp.

Với trình độ chuyên môn tốt, được đào tạo bài bản, những sinh viên tốt nghiệp sẽ có nhiều thuận lợi trong làm việc tại các địa phương và khởi nghiệp trong lĩnh vực chăn nuôi thú y.

Hồ Thị Phượng Uyên