Tỉnh Phú Thọ triển khai chọn Hộ tham gia mô hình sử dụng máy tách phân để xử lý chất thải chăn nuôi làm nguyên liệu sản xuất phân hữu cơ quy mô trang trại
15:32' 19/9/2016


Ngày 27/7/2016, Ban quản lý dự tỉnh Phú Thọ tiến hành họp lựa chọn hộ/trang trại đăng ký tham gia xây dựng mô hình sử dụng máy tách phân xử lý chất thải trong chăn nuôi làm nguyên liệu sản xuất phân hữu cơ quy mô trang trại.

Hội nghị xét chọn hộ dân tham gia mô hình sử dụng máy tách phân xử lý chất thải trong chăn nuôi


Tới dự và Chỉ đạo hội nghị có đồng chí Hoàng Thái Ninh Phó Giám đốc BQL dự án LCASP Trung ương và đồng chí Từ Anh Sơn - Phó giám đốc Sở - Giám đốc BQL dự án hỗ trợ nông nghiệp các bon thấp tỉnh Phú Thọ; tham dự Hội nghị còn có các cán bộ của dự án và các hộ đăng ký tham gia mô hình.

Tại hội nghị các đại biểu nhất trí và đánh giá cao nội dung, phương thức thực hiện mô hình trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Các tiêu chí chọn hộ được công khai, minh bạch và khách quan, cụ thể như: (1) trang trại chăn nuôi lợn có 1.000 đầu lợn trở lên, (2) đã xây dựng hoặc cam kết xây dựng các hạng mục cơ sở hạ tầng như: (i) hệ thống thu gom chất thải, (ii) bể chứa phân lỏng, (iii) khu vực phơi khô phân sau khi tách, (iiii) mặt bằng để lắp đặt các thiết bị tách phân, (3) trang trại chăn nuôi phải được UBND cấp huyện chấp thuận (cho phép chăn nuôi) để đảm bảo tính bền vững của mô hình. Kết thúc hội nghị, toàn thể đại biểu tham dự đã thống nhất lựa chọn được 15 trang trại có đủ điều kiện đăng ký tham gia mô hình (được tính điểm và phân bổ theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp), số lượng các trang trại triển khai mô hình phụ thuộc vào kinh phí thực tế, với tổng kinh phí thực hiện là 12 tỷ đồng.

Thời gian tới, BQL dự án LCASP Phú Thọ tiếp tục hoàn thiện các bước để lựa chọn các hộ tham gia mô hình, đảm bảo thực hiện hiệu quả theo yêu cầu của dự án.

Văn Quyết – TTKN Phú Thọ