Ngân hàng châu Á (ADB) và BQL dự án trung ương đánh giá giữa kỳ dự án hỗ trợ nông nghiệp các bon thấp (Lcasp) tỉnh Phú Thọ
13:36' 28/9/2016
Chính Phủ Việt Nam và Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) đã ký Hiệp định vốn vay dự án Hỗ trợ Nông nghiệp các bon thấp (Lcasp)

Ngày 07/3/2013, Chính Phủ Việt Nam và Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) đã ký Hiệp định vốn vay dự án Hỗ trợ Nông nghiệp các bon thấp (Lcasp), khoản vay số 2968-VIE (SF), có hiệu lực ngày 05/6/2013. Theo đó, dự án Lcasp được thực hiện từ năm 2013 đến hết năm 2018, với 10 tỉnh tham gia, trong đó có tỉnh Phú Thọ.

Mục tiêu của dự án nhằm tăng cường quản lý chất thải chăn nuôi, phế phụ phẩm trồng trọt, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, góp phần cải thiện sinh kế và chất lượng cuộc sống của người dân nông thôn.

Nội dung dự án gồm 4 hợp phần: (1) Quản lý chất thải chăn nuôi bằng công trình biogas, (2) Hỗ trợ tín dụng cho các chuỗi giá trị khí sinh học bằng cách cho người chăn nuôi vay vốn để xây dựng công trình biogas và các hạng mục liên quan đến môi trường, (3) Chuyển giao công nghệ sản xuất nông nghiệp các bon thấp bằng các chương trình đào tạo nông dân về các kỹ thuật thích hợp cho công nghệ sản xuất nông nghiệp các bon thấp (ủ phân compost, sử dụng hệ thống máy tách phân đồng bộ, …) và hợp phần 4 là Quản lý dự án.

Trong 2 ngày: 19 và 20/9/2016, Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) đã tiến hành đánh giá giữa kỳ kết quả thực hiện dự án tại tỉnh Phú Thọ. Tham gia đoàn đánh giá có ông Sanath Ranawana – chuyên gia cao cấp về kinh tế tài nguyên thiên nhiên - làm trưởng đoàn; ông Neonard Hau-che Leung – chuyên gia kinh tế về Nông nghiệp và Tài nguyên thiên nhiên và các chuyên gia phân tích dự án, chuyên gia về giới tính và môi trường của Ngân hàng Châu á. Tham gia đoàn đánh giá còn có ông Nguyễn Thế Hinh – GĐ dự án Lcasp Trung ương và các lãnh đạo, cán bộ của BQL dự án Lcasp Trung ương.

Trong 02 ngày đánh và kiểm tra tại thực địa, Đoàn công tác đã đánh giá rất cao kết quả tỉnh Phú Thọ đã đạt được, một trong những nội dung được đánh giá cao là phương pháp điều hành về tổ chức cán bộ của dự án, với số lượng cán bộ ít, đa số là kiêm nhiệm nhưng dự án đã đạt được những thành tựu rất đáng khích lệ như: (1) số lượng công trình biogas được xây dựng rất lớn (6530 công trình) đứng thứ nhất trong 10 tỉnh triển khai dự án, (2) các công trình được xây lắp đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật và đầy đủ các hạng mục theo yêu cầu; (3) dự án đã triển khai rất thành công mô hình đào tạo, tập huấn kỹ thuật ủ phân Compost cho nông dân; (4) công tác thông tin tuyên truyền về dự án được triển khai qua nhiều kệnh thông tin đại chúng như: đài PT-TH, Báo, loa truyền thanh, dán tờ poster và cấp phát nhiều tờ rơi giới thiệu về dự án, qua đó đã có rất nhiều hộ dân biết và tiếp cận được với dự án. (5) Thông qua đánh giá, người dân đã rất hài lòng về những hiệu quả tích cực của dự án, dự án Lcasp đã thực sự đi vào cuộc sống của người dân.

Bên cạnh những ưu điểm đạt được thì việc triển khai dự án còn gặp một số khó khăn, tồn tại như: (1) chưa triển khai được hợp phần tín dụng do vướng mắc các định chế tài chính của ngân hàng Nông nghiệp và PTNT và Ngân hàng HTX Việt Nam, đây cũng là tình trạng chung của 10 tỉnh trong dự án; (2) Tiến độ giải ngân (chuyển tiền hỗ trợ cho bà con) còn chậm so với tiến độ xây dựng và lắp đặt công trình biogas vì số lượng công trình được xây lắp khá lớn, các thủ tục hành chính để chuyển tiền cho người dân khá nhiều, trong khi đó đa số cán bộ tham gia dự án là kiêm nhiệm.

Sau khi tiến hành đánh giá giữa kỳ tại tỉnh Phú Thọ, Đoàn công tác đã đánh giá cao những kết quả đạt được.

Phòng chăn nuôi - Sở Nông nghiệp và PTNT Phú Thọ