Đại hội Công đoạn cơ sở Vườn Quốc gia Xuân Sơn khóa IV, nhiệm kỳ 2017-2022
11:19' 24/10/2017

Ngày 19/9/2017, Công đoàn cơ sở Vườn quốc gia Xuân Sơn đã tổ chức thành công Đại hội Công đoàn cơ sở lần thứ IV, nhiệm kỳ 2017 – 2022. Tại Đại hội, đã thông qua báo cáo tổng kết và báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2012-2017 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017-2022.

Đại hội đánh giá cao những thành tích mà Công đoàn cơ sở Nhiệm kỳ 2012-2017 đã đạt được và thẳng thắn nêu ra những hạn chế, tồn tại trong quá trình hoạt động. Công đoàn cơ sở Vườn quốc gia Xuân Sơn đã hoạt động theo đúng Điều lệ, phối hợp cùng chính quyền bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của đoàn viên, người lao động. Bên cạnh đó Công đoàn luôn đồng hành, chia sẻ những thuận lợi và khó khăn với Ban Lãnh đạo Vườn, giúp đoàn viên an tâm công tác, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao trong nhiệm kỳ qua

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Trịnh Minh Hải – Chủ tịch LĐLĐ huyện Tân Sơn đã ghi nhận và biểu dương những kết quả đã đạt được của Công đoàn Vườn quốc gia Xuân Sơn trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời định hướng, giao nhiệm vụ cho Công đoàn trong nhiệm kỳ mới, mong muốn BCH Công đoàn nhiệm kỳ mới sẽ nỗ lực hơn nữa, vượt qua những thách thức, khó khăn, phấn đấu xây dựng hoạt động Công đoàn ngày một phát triển.

Trước yêu cầu nhiệm vụ mới, Ban chấp hành công đoàn cơ sở Vườn quốc gia Xuân Sơn nhiệm kỳ 2017-2022 xác định nhiệm vụ trọng tâm là phải tập trung chỉ đạo và tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, công chức, viên chức, trọng tâm là phong trào “ giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “lao động giỏi, lao động sáng tạo”,..đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách đối với đoàn viên công đoàn; tiếp tục coi trọng công tác phát triển đoàn viên….Với phương châm  đoàn kết, nhất trí, nỗ lực vượt qua khó khăn, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh góp phần vào sự nghiệp xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn Việt Nam ngày càng lớn mạnh.

Tin và ảnh: Nguyễn Văn Hùng