Đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thiện công trình: Tuyến nhánh rẽ Quốc lộ 32C đi xã Điêu Lương, huyện Cẩm Khê thuộc dự án: Đắp mở rộng, tôn cao và cứng hóa mặt đê hữu sông Thao kết hợp đường giao thông đoạn Km0-Km60.
9:37' 4/1/2017
Ảnh: Thi công hoàn thiện nền đường để thi công hoàn thành móng, mặt đường BTXM , M250 Tuyến nhánh rẽ Quốc lộ 32C đi xã Điêu Lương, huyện Cẩm Khê.

Tuyến nhánh rẽ Quốc lộ 32C đi xã Điêu Lương, huyện Cẩm Khê có chiều dài tuyến 1.285,14m, điểm đầu tuyến nối với Quốc lộ 32C tại lý trình Km28+900 (tương ứng Km48+531 đê hữu sông Thao) thuộc địa phận xã Điêu Lương, huyện Cẩm Khê, điểm cuối tuyến nối với đường bê tông hiện có ( tuyến đường trục của xã Điêu Lương), được thiết kế theo tiêu chuẩn đường giao thông nông thôn cấp A (TCVN10380:2004), nền đường rộng 6m, mặt đường bê tông xi măng rộng 5m M250#, trên lớp móng cấp phối đá dăm loại 1 dày 18cm.

Công trình được khởi công ngày 01/12/2016, đến ngày 30 tháng 12 năm 2016, đã thi công xây dựng công trình hoàn thành đúng kế hoạch, hiện nay nhà thầu thi công Công ty TNHH Hoàng Bình Minh đang tập trung hoàn thiện cọc tiêu biển báo hiệu công trình, hoàn thiện hồ sơ để nghiệm thu bàn giao công trình đưa vào khai thác sử dụng.

Tuyến đường đã được thi công xong đang phục vụ thiết thực nhu cầu giao thông vận tải, phát triển kinh tế - xã hội góp phần xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an ninh xã hội cho nhân dân trong khu vực, góp phần hoàn thiện hệ thống đường giao thông đê tả ngòi Cỏ, đảm bảo an toàn, an sinh xã hội khi mùa mưa lũ đến.

Tuyến đường ngoài vai trò nêu trên còn có ý nghĩa về mặt chính trị, cùng với các tuyến đường khác trong khu vực đang được quy hoạch và xây dựng sẽ tạo động lực lớn làm thay đổi bộ nông thôn xã Điêu Lương, thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với xã Điêu Lương và các vùng trong khu vực huyện Cẩm Khê.

Ban Quản lý dự án CTXD Nông nghiệp và PTNT