Công đoàn ngành Nông nghiệp và PTNT: Tổng kết công tác công đoàn năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017.
14:27' 3/2/2017
Đ/c: Quách Tấn Công Ủy viên Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh trao Bằng Khen của LĐLĐ tỉnh cho các Tập thể, Cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn năm 2016

Vừa qua, Công đoàn ngành Nông nghiệp và PTNT Phú Thọ tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác công đoàn năm 2016, triển khai nhiệm vụ công tác công đoàn năm 2017. Dự Hội nghị có đồng chí Từ Anh Sơn – UVBTV Đảng uỷ, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT; đồng chí Quách Tấn Công – UVBTV, Chánh văn phòng LĐLĐ tỉnh; Chủ tịch Hội Cựu chiến binh, Bí thư Đoàn thanh niên CSHCM, Lãnh đạo các đơn vị, phòng ban truyên môn của sở cùng 30 đồng chí là Uỷ viên Ban chấp hành, Uỷ viên UBKT Công đoàn ngành, các đồng là Chủ tịch, cán bộ và đoàn viên công đoàn tiêu biểu đến từ các cấp công đoàn trong ngành.

        Năm 2016, hoạt động công đoàn Ngành Nông nghiệp và PTNT tiếp tục có những bước phát triển khá toàn diện. Các cấp Công đoàn trong ngành đã thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, NLĐ; Đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục tư tưởng; triển khai mạnh mẽ các phong trào thi đua “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, phong trào “Xanh, sạch, đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”… Trong đó, tập trung mũi nhọn vào phong trào “Thi đua phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và PTNT” gắn với phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Thi đua học tập nâng cao trình độ học vấn, nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển”; Thông qua các phong trào thi đua đã có nhiều sáng kiến, cách làm hay được áp dụng vào trong lĩnh vực công tác, sản xuất kinh doanh, từng bước nâng cao chất lượng lao động, cải thiện điều kiện làm việc, đảm bảo CNVCLĐ có việc làm đầy đủ, thu nhập ngày càng tăng góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị và thực hiện các mục tiêu phát triển KT- XH của ngành. Với những kết quả đã đạt được năm 2016 Công đoàn ngành nông nghiệp Phú Thọ có trên 75 % CĐCS xếp loại vững mạnh.

        Phát biểu tại Hội nghị đồng chí Từ Anh Sơn – phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT; đồng chí Quách Tấn Công – UVBTV, Chánh văn phòng LĐLĐ tỉnh đã đã ghi nhận, biểu dương những kết quả của Công đoàn ngành Nông nghiệp và PTNT Phú Thọ đã đạt được và nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới: Cụ thể hoá các Nghị quyết, sự chỉ đạo của Công đoàn cấp trên vào tình hình thực tế của Ngành, bảo đảm tính liên tục, thiết thực và hiệu quả các phong trào của CNLĐ; Tiếp tục tổ chức tốt các phong trào thi đua liên kết  phục vụ sự nghiệp CNH-HĐH nông nghiệp và PTNT, chung tay xây dựng nông thôn mới; Nêu cao vai trò tiên phong của Tổ chức Công đoàn, của giai cấp tiên phong, chủ động tham gia cùng chính quyền chuyên môn, tháo gỡ khó khăn; tích cực học tập nâng cao năng lực và kỹ năng hoạt động cho đội ngũ cán bộ CĐ các cấp.  Xây dựng đội ngũ cán bộ Công đoàn phải đủ năng lực để làm tốt chức năng của tổ chức CĐ, để đoàn viên, người lao động ngày càng gắn bó với tổ chức.