Thanh Sơn trồng được 80,5ha rừng tập trung và hơn 40.000 cây phân tán trong đợt phát động tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ xuân Mậu Tuất 2018”
15:0' 15/3/2018

Theo kế hoạch năm 2018, toàn huyện trồng mới 2.533ha rừng tập trung và 120 nghìn cây phân tán. Tết trồng cây đời đời nhớ ơn bác Hồ xuân Mậu Tuất 2018 được huyện Thanh Sơn phát động trong 1 tháng bắt đầu từ ngày 21/02/2018 (Tức ngày mùng 06 tháng Giêng năm Mậu Tuất) đến ngày 21/3/2018; trong đó trồng  mới 57 nghìn cây phân tán và 22 ha rừng tập trung. Ngay sau lễ phát động, các cơ quan đơn vị, các xã thị trấn trên địa bàn huyện đều đồng loạt ra quân, tổ chức trồng cây trồng rừng. Tính đến thời điểm hiện tại, toàn huyện đã trồng mới 80,5ha/22ha  rừng tập trung trong đợt phát động tết trồng cây (đạt trên 300%KH) và trên 40.000 cây phân tán.

Để thực hiện thắng lợi kế hoạch trồng cây trồng rừng năm 2018, thời gian tới huyện Thanh Sơn tiếp tục tập trung chỉ đạo các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp, Hạt Kiểm lâm Thanh Sơn, các xã thị trấn tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân trồng cây, trồng rừng, đồng thời tiến hành rà soát hiện trạng và quỹ đất lâm nghiệptiến hành  khảo sát thiết kế, xử lý thực bì, quốc hố, chuẩn bị đầy đủ giống, vật tư phân bón đảm bảo chất lượng, không để xảy ra tình trạng thiếu cây giống hoặc cây không đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật; hướng dẫn lựa chọn giống, cơ cấu cây lâm nghiệp phù hợp với từng vùng; tập huấn kỹ thuật trồng, chăm sóc, quản lý và bảo vệ rừng, PCCR, bảo vệ cây rừng sau trồng để đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch trồng cây trồng rừng trong năm 2018./.

                                               Hà Trang (Đài TT Thanh Sơn)