Từ ngày 20/5/2017 các hành vi sau sẽ bị phạt tiền
9:36' 4/7/2017

Theo Nghị định 41/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều cho Nghị định 119/2013/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 20/5, chủ vật nuôi sẽ bị phạt tiền từ 2 triệu đến 3 triệu đồng với các hành vi vi phạm sau:

1. Không chấp hành việc tiêm phòng vắc xin Dại cho chó nuôi;

2. Vứt động vật mắc bệnh, chết và sản phẩm của chúng, xả nước thải, chất thải mang mầm bệnh ra môi trường;

3. Sử dụng thuốc thú y không có trong danh mục thuốc thú y được phép lưu hành tại Việt Nam hoặc chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép để phòng bệnh, chữa bệnh cho động vật;

          Ngoài ra, Nghị định còn quy định mức phạt tiền đối với một số hành vi vi phạm khác như:

          - Mua, bán, thuê, mượn giấy chứng nhận tiêm phòng cho gia súc, gia cầm, GCN cơ sở an toàn dịch bệnh động vật bị phạt tiền từ 1,5 - 2 triệu đồng.

          - Không thực hiện việc ngừng sử dụng thuốc trước khi giết mổ, khai thác trứng, sữa để làm thực phẩm theo hướng dẫn của Nhà sản xuất bị phạt tiền từ 4 - 6 triệu đồng.

          - Sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản bị phạt từ 50 - 70 triệu đồng.

Chi cục Thú y tỉnh Phú Thọ - SĐT 0210.3666.626