Một số điều kiện đảm bảo cơ sở chăn nuôi an toàn dịch bệnh
14:25' 21/7/2017

Cơ sở chăn nuôi an toàn dịch bệnh (ATDB) hoạt động chăn nuôi, thú y đảm bảo 1 số các điều kiện sau:

1. Điều kiện vệ sinh thú y: Cơ sở chăn nuôi phải được cơ quan thú y có thẩm quyền thẩm định và cấp chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh thú y theo quy định. Đảm bảo điều kiện về dịch bệnh, được cơ quan Thú y kiểm tra các điều kiện về thức ăn, nước uống, con giống ít nhất 02 lần/năm.

- Đối với bệnh Lở mồm long móng (LMLM): không có dịch bệnh sau 02 năm kể từ khi con vật mắc bệnh cuối cùng đã khỏi bệnh;

- Đối với bệnh Dịch tả lợn (DTL): không có dịch bệnh sau 6 tháng kể từ khi con vật mắc bệnh cuối cùng khỏi bệnh hoặc bị chết;

- Đối với bệnh Cúm gia cầm: không có dịch bệnh ít nhất 01 năm kể từ khi con vật mắc bệnh cuối cùng bị chết hoặc bị tiêu huỷ;

- Đối với các dịch bệnh khác (Leptospirosis, Brucellois, Aujeszky, Gumboro, Marek…): không có dịch bệnh ít nhất 6 tháng kể từ khi con vật mắc bệnh cuối cùng bị chết, bị tiêu huỷ; sau 1 năm đối với con vật mắc bệnh cuối cùng đã khỏi bệnh.

Thực hiện đầy đủ các yêu cầu về thú y đối với việc tiêm phòng, xét nghiệm bệnh, kiểm dịch, kiểm tra vệ sinh thú y giết mổ, sơ chế, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật (SPĐV), thức ăn chăn nuôi, khai báo dịch bệnh.

2. Quy định về việc khai báo dịch bệnh:

- Trại chăn nuôi có quy mô nhỏ thuộc địa bàn xã, phải báo cáo dịch bệnh trực tiếp cho người phụ trách Thú y xã;

- Trại chăn nuôi tư nhân hoặc doanh nghiệp chăn nuôi có quy mô trung bình trở lên báo cáo dịch bệnh trực tiếp cho Trạm Thú y huyện;

- Trại chăn nuôi thuộc tỉnh quản lý báo cáo dịch bệnh trực tiếp cho Chi cục Thú y tỉnh;

- Nông trường, trại chăn nuôi giống thuộc Trung ương quản lý, báo cáo dịch bệnh trực tiếp cho cơ quan Thú y vùng và Cục Thú y.

Phụ trách Thú y xã, cơ quan Thú y khi nhận được khai báo dịch bệnh, phải kiểm tra  xác minh ngay; Trong trường hợp nghi mắc bệnh LMLM, DTL, Cúm gia cầm, Newcastle hoặc bệnh được đăng ký ATDB thì phải báo cáo ngay cơ quan Thú y cấp trên.

Trung tâm Khuyến nông Phú Thọ