Chi cục Thú y tỉnh Phú Thọ tiếp tục tuyên truyền phổ biến Luật Thú y và các văn bản dưới Luật
15:34' 15/8/2017
Toàn cảnh của các lớp tập huấn

Với mục tiêu triển khai có hiệu quả Luật Thú y và các văn bản hướng dẫn thi hành gắn với tuyên truyền phổ biến sâu rộng đến mọi đối tượng có hoạt động liên quan đến lĩnh vực chăn nuôi, thú y; nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tôn trọng và tự giác chấp hành pháp luật về thú y cho các tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến lĩnh vực thú y. Từ ngày 03/8 – 09/8/2017, Chi cục Thú y tỉnh Phú Thọ đã tổ chức 06 lớp tập huấn cho đối tượng là các hộ chăn nuôi trên địa bàn 06 huyện (Lâm Thao, Phù Ninh, Thanh Thủy, Yên Lập, Cẩm Khê, Hạ Hòa).

Qua các lớp tập huấn, mỗi học viên tham dự được phổ biến các quy định mới của Nhà nước về các lĩnh vực: phòng, chống dịch bệnh động vật; các văn bản hướng dẫn đăng ký một số thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực thú y “đăng ký cấp giấy chứng nhận cơ sở An toàn dịch bệnh động vật”, “Giấy chứng nhận điều kiện ATTP”... Các nội dung thông tin, tuyên truyền đã được truyền tải đầy đủ, chính xác, kịp thời, dễ hiểu, tạo sự đồng thuận của người tham gia.

Đây là chuỗi hoạt động có ý nghĩa rất quan trọng trong việc tổ chức triển khai thi hành Luật Thú y. Thời gian tới, Chi cục Thú y sẽ tiếp tục tuyên truyền, phổ biến sâu rộng hơn nữa cho các chủ hộ chăn nuôi, hộ giết mổ, kinh doanh, buôn bán động vật, sản phẩm động vật trên địa bàn./.

Đinh Thu Phương – Chi cục Thú y Phú Thọ