Hình thức, mức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả đối với các vi phạm về phòng, chống dịch bệnh động vật
13:52' 31/10/2017

Ngày 31/7/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 90/2017/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y. Nghị định gồm có 4 chương, 54 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 15/9/2017.

          Đối với các vi phạm quy định chung về phòng, chống dịch bệnh động vật thì hình thức, mức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả được quy định chi tiết tại tiểu mục 1, mục 1, Chương II của Nghị định này, cụ thể như sau:

          * Đối với các vi phạm quy định chung về phòng bệnh động vật:

Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200.000 - 300.000 đồng đối với hành vi: không chấp hành lấy mẫu để kiểm tra, xét nghiệm chẩn đoán bệnh động vật theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

Phạt tiền từ 500.000 - 1.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

Sử dụng thuốc thú y không theo hướng dẫn của nhà sản xuất hoặc cơ quan quản lý chuyên ngành thú y;

Không báo cho UBND cấp xã hoặc cơ quan quản lý chuyên ngành thú y hoặc nhân viên thú y cấp xã khi phát hiện thuốc thú y gây hại cho động vật, môi trường và con người.

Phạt tiền từ 1.000.000 - 2.000.000 đồng đối với hành vi: che giấu, không khai báo hoặc khai báo không kịp thời cho UBND cấp xã hoặc cơ quan quản lý chuyên ngành thú y nơi gần nhất hoặc nhân viên thú y cấp xã khi phát hiện và biết động vật mắc bệnh, có dấu hiệu mắc bệnh, chết do bệnh truyền nhiễm.

Phạt tiền từ 3.000.000 - 4.000.000 đồng đối với hành vi: không báo cho cơ quan quản lý chuyên ngành thú y kết quả xét nghiệm xác định động vật mang mầm bệnh thuộc Danh mục bệnh động vật phải công bố dịch và Danh mục bệnh truyền lây giữa động vật và người.

Phạt tiền từ 4.000.000 - 5.000.000 đồng đối với hành vi: mua bán, tẩy xóa, sửa chữa Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật. Đồng thời, hình thức xử phạt bổ sung là: Tịch thu Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật.

Phạt tiền từ 5.000.000 - 6.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

Vận chuyển hoặc vứt gia súc, gia cầm mắc bệnh, chết và sản phẩm của chúng ra môi trường;

Buôn bán con giống mắc bệnh truyền nhiễm.

Đồng thời, biện pháp khắc phục hậu quả phải áp dụng là: Buộc tiêu hủy động vật, sản phẩm động vật, xác động vật và sản phẩm của chúng.

Phạt tiền từ 6.000.000 - 8.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây để phòng bệnh động vật:

Sử dụng thuốc thú y không có trong Danh mục thuốc thú y được phép lưu hành tại Việt Nam hoặc chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép;

Sử dụng thuốc thú y không rõ nguồn gốc xuất xứ, hết hạn sử dụng;

Sử dụng nguyên liệu thuốc thú y;

Sử dụng nguyên liệu thuốc y tế hoặc thuốc y tế.

Phạt tiền từ 8.000.000 - 10.000.000 đồng đối với hành vi: sử dụng thuốc thú y trong Danh mục thuốc thú y cấm sử dụng tại Việt Nam để phòng bệnh cho động vật.

Ngoài 02 mức phạt từ 6 - 8 triệu đồng và 8 - 10 triệu đồng đối với các hành vi nêu trên, biện pháp khắc phục hậu quả phải áp dụng đó là: Buộc tiêu hủy thuốc thú y, nguyên liệu làm thuốc thú y, nguyên liệu làm thuốc y tế, thuốc y tế.

* Đối với các vi phạm quy định chung về chống dịch bệnh động vật:

Phạt tiền từ 1.000.000 - 2.000.000 đồng đối với hành vi: không thực hiện vệ sinh, khử trùng, tiêu độc theo hướng dẫn của cơ quan quản lý chuyên ngành thú y.

Phạt tiền từ 3.000.000 - 4.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

Khai báo không đúng số lượng, khối lượng động vật mắc bệnh, chết, sản phẩm động vật nhiễm bệnh phải tiêu hủy với mục đích trục lợi;

Khai báo không đúng số lượng, khối lượng vật tư, hóa chất để phòng, chống dịch bệnh động vật với mục đích trục lợi;

Cung cấp thông tin không chính xác về dịch bệnh động vật cho UBND cấp xã hoặc cơ quan quản lý chuyên ngành thú y hoặc nhân viên thú y cấp xã.

Phạt tiền từ 5.000.000 - 6.000.000 đồng đối với hành vi: vận chuyển động vật mẫn cảm với dịch bệnh đã công bố và sản phẩm của chúng qua vùng có dịch bệnh động vật mà không được phép của cơ quan có thẩm quyền nơi có dịch. Ngoài ra, biện pháp khắc phục hậu quả phải áp dụng đó là: Buộc giết mổ động vật và xử lý nhiệt sản phẩm động vật đối với hành vi vi phạm.

Phạt tiền từ 6.000.000 - 8.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

Tiêu hủy không đúng quy định hoặc không tiêu hủy động vật mắc bệnh, chết, sản phẩm động vật mang mầm bệnh thuộc diện phải tiêu hủy theo quy định của pháp luật;

Không chấp hành biện pháp xử lý bắt buộc động vật mắc bệnh, động vật có dấu hiệu mắc bệnh, sản phẩm của động vật mang mầm bệnh theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi: vận chuyển động vật mắc bệnh, sản phẩm hoặc chất thải của động vật mang mầm bệnh truyền nhiễm nguy hiểm đang được công bố ra khỏi vùng có dịch khi không được phép của cơ quan quản lý chuyên ngành thú y có thẩm quyền.

Ngoài 02 mức phạt từ 6 - 8 triệu đồng và 15 - 20 triệu đồng đối với các hành vi nêu trên, biện pháp khắc phục hậu quả phải áp dụng đó là: Buộc tiêu hủy động vật, sản phẩm động vật và chất thải của động vật.

 Đào Ngọc Lan – Chi cục Thú y Phú Thọ.