Triển khai kế hoạch tiêm Vac-xin phòng bệnh cho đàn vật nuôi đợt I/2017
16:24' 23/5/2017

Với mục đích chủ động tạo miễn dịch cho đàn vật nuôi trước dịch bệnh, góp phần tăng trưởng và phát triển ngành chăn nuôi bền vững, đảm bảo an sinh xã hội và bảo vệ sức khỏe và tính mạng con người, từng bước khống chế bệnh dại trên động vật, tiến tới kiểm soát, loại trừ bệnh dại ở người. Ngày 05/5/2017, Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Thọ đã ban hành Kế hoạch số 1753/KH-UBND về việc tiêm phòng vắc xin cho đàn vật nuôi đợt I và phòng, chống bệnh dại năm 2017.

          Tiêm phòng vắc xin đợt I năm 2017: Trong đợt tiêm phòng này, từ ngày 15/5 - 06/6/2017 sẽ tổ chức đồng loạt tiêm phòng trên phạm vi 13 huyện, thành, thị 03 loại vắc xin: lở mồm long móng (LMLM) gia súc cho 122.824 con trâu, bò, lợn nái, lợn đực giống, (trong đó: 79.945 con trâu, bò; 42.879 con lợn nái, lợn đực giống); tiêm phòng vắc xin tụ huyết trùng trâu bò cho 67.086 con trâu bò; tiêm phòng vắc xin dại chó mèo cho 70.303 con chó, mèo. Riêng huyện Tân Sơn, tiêm phòng vắc xin Dịch tả lợn theo Chương trình 30a cho 15.200 con lợn nái, lợn đực giống và lợn thịt. Các tổ chức, cá nhân chủ động tiêm phòng các loại vắc xin phòng các loại bệnh cho đàn lợn như Tụ huyết trùng, Dịch tả lợn và các loại vắc xin khác cho đàn gia súc, gia cầm để bảo vệ an toàn cho đàn vật nuôi (có thể đăng ký với cán bộ Thú y xã, Trạm thú y huyện để được tiêm phòng theo nhu cầu).

          Đợt I năm 2017, Nhà nước có nhiều chính sách hỗ trợ cho người chăn nuôi: đối với huyện nghèo Tân Sơn, được hỗ trợ 100% chi phí mua vắc xin và tiền công tiêm phòng bệnh LMLM trâu bò, tụ huyết trùng cho trâu bò, dịch tả lợn. Đối với huyện Thanh Sơn, được hỗ trợ 100% tiền công tiêm phòng LMLM gia súc, 100% tiền vắc xin LMLM tiêm cho trâu bò, 50% tiền vắc xin LMLM tiêm cho lợn nái, đực giống. 11 huyện, thành, thị còn lại, Nhà nước hỗ trợ 50% chi phí mua vắc xin LMLM và 100% tiền công tiêm phòng LMLM. Các loại vắc xin khác người dân chi trả đầy đủ chi phí vắc xin và công tiêm và chủ động tiêm phòng bổ sung cho đàn vật nuôi.

          Kế hoạch phòng chống bệnh dại năm 2017: năm nay, công tác phòng chống bệnh dại trên địa bàn tỉnh tập trung triển khai 4 nội dung: thông tin tuyên truyền; quản lý, giám sát bệnh dại; nâng cao năng lực phòng chống bệnh dại và triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh có hiệu quả. Xây dựng các đầu mối tiếp nhận thông tin dịch bệnh từ tỉnh đến xã, tổ chức giám sát các ca bệnh dại trên động vật thông qua hệ thống Y tế, Thú y và có sự tham gia của cộng đồng. Tổ chức quản lý đàn chó nuôi trên địa bàn Tp. Việt Trì, Tx. Phú Thọ và huyện Phù Ninh, mục tiêu 100% chủ nuôi chó phải ký cam kết nuôi chó đúng quy định của pháp luật; duy trì tốt hoạt động của 13 điểm tư vấn tiêm phòng dại cho đàn chó, mèo tại 13 huyện, thành, thị.

          Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu các ngành, các cấp tập trung lực lượng, nguồn lực để thực hiện kế hoạch có hiệu quả; đẩy mạnh việc thông tin, tuyên truyền về vai trò, ý nghĩa của việc tiêm phòng vắc xin cho đàn vật nuôi, các biện pháp phòng chống bệnh dại. Yêu cầu tỷ lệ tiêm phòng các loại vắc xin cho đàn gia súc đạt từ 80% trở lên, vắc xin dại từ 75% trở lên, tiêm phòng đầy đủ, kịp thời cho đàn gia súc phát sinh sau tiêm phòng; giám sát, điều tra, xử lý 100% các ổ dịch bệnh dại phát sinh trên địa bàn./.

Hà Đình Long - Chi cục thú y