Phú Thọ triển khai mô hình nuôi ong mật chất lượng cao trong nông hộ
16:43' 23/5/2017
TTKN Phú Thọ bàn giao ong giống cho các hộ tham gia mô hình tại xã Tiên Kiên, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ

Năm 2017, được sự hỗ trợ của Trung tâm Khuyến nông Quốc gia hỗ trợ xây dựng mô hình: “Nuôi ong mật chất lượng cao trong nông hộ tại các tỉnh miền núi phía Bắc và miền Trung Tây nguyên”. Trung tâm Khuyến nông Phú Thọ đã triển khai mô hình này có quy mô tổng 200 đàn ong, 10 hộ tham gia tại 2 điểm là xã Tiên Kiên, huyện Lâm Thao và xã Tu Vũ, huyện Thanh Thủy. Mô hình hỗ trợ 100% về con giống (20 đàn ong/hộ) và hỗ trợ một phần thức ăn nuôi ong (20 kg đường/hộ). Trước khi giao ong giống nuôi, để giúp các hộ tham gia mô hình và người dân có nhu cầu hiểu sâu về kiến thức, thêm kinh nghiệm nuôi, Trung tâm Khuyến nông đã tổ chức tập huấn kỹ thuật nuôi, chăm sóc và khai thác mật theo hướng VietGAHP.

Ngày 2/5/2017, Trung tâm Khuyến nông Phú Thọ đã tiến hành giao ong giống cho các hộ tham gia mô hình tại xã Tiên Kiên, huyện Lâm Thao. Buổi bàn giao ong giống có sự chứng kiến của lãnh đạo Trung tâm Khuyến nông Quốc Gia, Trung Tâm Khuyến nông Phú Thọ, Phòng Nông nghiệp huyện Lâm Thao, lãnh đạo xã Tiên Kiên và các hộ nông dân trên địa bàn. Mô hình sử dụng giống ong nội (A.cerana), mỗi đàn ong có 3 cầu đạt tiêu chí về kỹ thuật và chất lượng con giống, đảm bảo tỷ lệ trứng, ấu trùng, nhộng phù hợp để đàn phát triển. Mô hình sẽ được cán bộ của Trung tâm Khuyến nông tư vấn kỹ thuật, theo dõi sinh trưởng phát triển của đàn ong trong quá trình nuôi, khai thác ở tại các hộ và có tổng hợp báo cáo kết quả sau khi kết thúc thời gian triển khai mô hình.

                             Nguyễn Thị Long –TTKN Phú Thọ