Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong công tác kiểm dịch, kiểm soát, giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y
9:32' 3/7/2017
Khóa đào tạo, tập huấn về công tác kiểm dịch, kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y

Từ ngày 11-14/5/2017, Chi cục Thú  y tỉnh Phú Thọ đã phối hợp với Cơ quan Thú y vùng I thuộc Cục Thú y Trung ương tổ chức khóa đào tạo, tập huấn về công tác kiểm dịch, kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y cho 60 cán bộ chi cục Thú y và đội ngũ cán bộ thú y cơ sở trên địa bàn tỉnh.

Khóa đào tạo đã truyền tải được các nội dung cơ bản của Luật Thú y và các Thông tư dưới Luật, các văn bản liên quan đến công tác kiểm dịch, kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y. Bên cạnh việc cập nhật kiến thức mới, các học viên còn được thực hành trực tiếp các kỹ thuật về khám thân thịt, phủ tạng, đóng dấu kiểm soát giết mổ gia súc, gia cầm; lấy mẫu máu, mẫu thịt, mẫu bệnh phẩm phục vụ công tác xét nghiệm bệnh, kiểm tra vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm.

Kết thúc khóa đào tạo các học viên đã đã được Cơ quan Thú y vùng I cấp chứng chỉ. Đó là điều kiện cần thiết để Cục Thú y xem xét cấp thẻ kiểm dịch động vật tạo thuận lợi cho cán bộ trong thực thi nhiệm vụ, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong công tác kiểm dịch, kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y, đảm bảo an toàn thực phẩm cho sản xuất và tiêu dùng.

Bùi Thị Lan- Chi cục Thú y tỉnh Phú Thọ