Thông tin về tình hình dịch bệnh động vật cuối năm 2018
14:53' 5/2/2018

1. Dịch bệnh Dại

Từ đầu năm 2017 đến nay, đã phát hiện 34 ổ dịch dại tại 07 huyện, thành phố (Thanh Ba: 05 ổ; Yên Lập: 01 ổ; thành phố Việt Trì: 07 ổ; Phù Ninh: 05 ổ; Đoan Hùng: 04 ổ; thị xã Phú Thọ: 02 ổ; Lâm Thao: 10 ổ); với 34con chó phát bệnh, cắn 60 người và 04 con chó khác.

          2. Dịch LMLM

Năm 2017, trên địa bàn tỉnh xảy ra 02 ổ dịch LMLM gia súc tại xã Thượng Long và Phúc Khánh, huyện Yên Lập. Ngành Nông nghiệp đã triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch kịp thời, ổ dịch đã được khống chế nhanh, không lây lan rộng, quy mô ổ dịch cụ thể như sau:

- Tại khu Đình, xã Thượng Long, dịch LMLM xảy ra làm 08 con lợn của 01 hộ gia đình. Toàn bộ 08 con lợn mắc bệnh đã được tiêu hủy. Dịch bệnh được dập tắt nhanh.

- Tại khu Đình và khu Tân Minh, xã Phúc Khánh dịch LMLM xảy ra làm 09 con bò của 04 hộ gia đình. Toàn bộ số bò mắc bệnh được điều trị kịp thời, dịch bệnh được dập tắt nhanh.

3. Các dịch bệnh khác:

Bệnh Tụ huyết trùng, hội chứng tiêu chảy, hen suyễn, phó thương hàn, Gum boro.. . xảy ra lẻ tẻ tại các địa phương, tuy nhiên mức độ nhiễm bệnh nhẹ không gây thành dịch bệnh.