Kết quả việc thực hiện Kế hoạch tiêm phòng vắc xin cho đàn vật nuôi và vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường chăn nuôi đợt II năm 2017
10:28' 15/3/2018

Thực hiện Kế hoạch số 5363/KH-UBND ngày 27/11/2017 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc tiêm phòng vắc xin cho đàn vật nuôi và vệ sinh, tiêu độc khử trùng môi trường chăn nuôi đợt 2 năm 2017. Từ ngày 30/11/2017 đến ngày 30/12/2017, toàn tỉnh đã tổ chức tổ chức tiêm phòng đồng loạt 04 loại vắc xin cho đàn vật nuôi gồm: Cúm gia cầm, Lở mồm long móng (LMLM), Tụ huyết trùng trâu bò và Dại chó, mèo; huyện Tân Sơn triển khai tiêm phòng vắc xin Dịch tả lợn cho lợn nái, lợn đực giống và lợn thịt của các tổ chức, cá nhân theo Chương trình 30a. Tổ chức phun khử trùng tiêu độc môi trường chăn nuôi ở các hộ chăn nuôi tại 41 xã, 163 chợ trên địa bàn 12 huyện, thị xã.

Công tác chỉ đạo triển khai kế hoạch được triển khai đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở; có sự phối kết hợp tốt giữa các cấp chính quyền, cơ quan chuyên môn, cơ quan truyền thông. Sở Nông nghiệp và PTNT đã chỉ đạo Chi cục Thú y chuẩn bị các loại vắc xin, vật tư, trang thiết bị, hóa chất phục vụ công tác tiêm phòng, khử trùng và hướng dẫn kỹ thuật, kiển tra, đôn đốc tiến độ thực hiện. 100% số huyện xây dựng kế hoạch thực hiện, tổ chức hội nghị triển khai; phân công cán bộ trực tiếp theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai tiêm phòng theo quy định.

Công tác thông tin tuyên truyền được đẩy mạnh, Chi cục Thú y đã phối hợp với Đài PT-TH tỉnh xây dựng chuyên mục hướng dẫn kỹ thuật tiêm phòng vắc xin cho đàn vật nuôi và vệ sinh, tiêu độc khử trùng môi trường chăn nuôi ; thực hiện viết tin, bài tuyên truyền về việc thực hiện kế hoạch.

Chi cục Thú y đã cung ứng các loại vắc xin, vật tư, hóa chất phục vụ kế hoạch: 615.800 liều vắc xin Cúm gia cầm; 43.875 liều vắc xin LMLM gia súc; 16.815 liều vắc xin dại; 35.310 liều vắc xin tụ huyết trùng trâu, bò; 15.325 liều vắc xin Dịch tả lợn; 27 bộ xi lanh tự động; 28.000 tờ giấy chứng nhận tiêm phòng, cấp 1.981 lít hóa chất khử trùng theo đúng tiến độ thực hiện.

          Kết quả tiêm phòng các loại vắc xin: Tiêm phòng vắc xin cúm gia cầm tại 03 huyện Tam Nông, Thanh Thủy và Tân Sơn: Mũi 1: 291.500/294.635 con (trong đó: 173.880 con gà; 117.620 con vịt), đạt 98,94% kế hoạch; Mũi 2: 117.560/118.165 con vịt, đạt 99,49% kế hoạch. Vắc xin LMLM triển khai tại 12 huyện, thị: trong đó LMLM trâu, bò: 41.828/47.811 con (dân tự tiêm 200 con), đạt 87,49% kế hoạch; LMLM lợn: 2.974/6.486 con (dân tự tiêm 615 con), đạt 45,85% kế hoạch. Vắc xin Tụ huyết trùng trâu, bò: 47.125/66.214 con (dân tự tiêm 10.588 con), đạt 71,17% kế hoạch; Vắc xin Dịch tả lợn: 14.528/15.235con, đạt 95,36% kế hoạch; Vắc-xin dại chó, mèo: 24.347/31.975 con, đạt 76,14% kế hoạch.

Kết quả vệ sinh, tiêu độc khử trùng:

- Lần 1: Đã triển khai phun khử trùng được: 36.592/37.722 hộ chăn nuôi (đạt 97,00% số hộ chăn nuôi).

- Lần 2: Đã triển khai phun khử trùng được: 36.711/37.722 hộ chăn nuôi (đạt 97,32% số hộ chăn nuôi). Khử trùng tại chợ: 163/163 chợ đã thực hiện khử trùng (đạt 100% số chợ). Tổng diện tích đã khử trùng: 2.953.950 m2.

Công tác quản lý, theo dõi, giám sát tình hình dịch bệnh trước, trong và sau khi triển khai kế hoạch được các địa phương thực hiện tốt. Trước khi tiêm phòng vắc xin: giám sát tình hình dịch bệnh trên đàn vật nuôi đã được thực hiện chặt chẽ từ tỉnh đến cơ sở, tổ chức lấy 600 mẫu giám sát, gồm: 300 mẫu giám sát lưu hành vi-rút Cúm gia cầm tại 75 xã; 300 mẫu giám sát lưu hành vi-rút LMLM tại 60 xã. Toàn tỉnh chỉ xảy ra 01 con gia súc bị phản ứng vắc xin. Gia súc bị phản ứng đã được điều trị kịp thời, không gây thiệt hại cho người chăn nuôi.

Chi cục Thú y thực hiện tốt việc giám sát dịch bệnh trước, trong và sau tiêm phòng; cung ứng kịp thời, đầy đủ vật tư và vắc xin, hóa chất phục vụ kế hoạch; thực hiện giám sát đôn đốc, hướng dẫn kỹ thuật tiêm phòng; kỹ thuật vệ sinh, tiêu độc khử trùng; biện pháp chăm sóc, điều trị cho gia súc bị phản ứng vắc xin. Do đó, không có gia súc bị chết do phản ứng với vắc xin. Tỷ lệ tiêm phòng các loại vắc xin như Cúm gia cầm, LMLM cho trâu bò; Dại và Dịch tả lợn đạt yêu cầu kế hoạch. Nhận thức của các hộ chăn nuôi đã được nâng lên, người chăn nuôi đã nhận thấy rõ vai trò, sự cần thiết của công tác tiêm phòng và khử trùng tiêu độc trong chăn nuôi./. 

Hà Đình Long - Chi cục Thú y