Lịch xả nước phục vụ gieo cấy vụ đông xuân 2014-2015
10:42' 30/12/2014

KTNT - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa có thông báo số: 10393/TB-BNN-TCTL tới Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các địa phương về lịch lấy nước phục vụ gieo cấy lúa vụ Đông Xuân 2014-2015 vùng Trung du và Đồng bằng Bắc bộ. 

Theo đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã thống nhất với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc điều tiết các hồ chứa thủy điện: Sơn La, Hòa Bình, Thác Bà và Tuyên Quang thực hiện 3 đợt xả nước bổ sung nguồn nước cho hạ du phục vụ gieo cấy đông xuân 2014-2015. Cụ thể:

Đợt 1: Từ 0 giờ ngày 19 tháng 1 năm 2015 đến 24 giờ ngày 23 tháng 1 năm 2015.

Đợt 2: Từ 0 giờ ngày 30 tháng 1 năm 2015 đến 24 giờ ngày 7 tháng 2 năm 2015.

Đợt 3: Từ 0 giờ ngày 13 tháng 2 năm 2015 đến 24 giờ ngày 17 tháng 2 năm 2015.

Trong thời gian này, mực nước sông Hồng tại Trạm thủy văn Hà Nội sẽ được duy trì ở mức từ 2,2 mét trở lên.

Để thực hiện việc lấy nước được hiệu quả, tránh lãng phí nguồn tài nguyên quý giá này, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các công ty quản lý khai thác công trình thủy lợi và các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương xây dựng kế hoạch chi tiết lấy nước, chủ động trữ nước vào các khu trũng và hệ thống kênh mương, tập trung đưa nước lên ruộng theo đúng kế hoạch, tuyệt đối không để phát sinh yêu cầu xả nước từ các hồ chứa thủy điện ngoài 3 đợt lấy nước. Ngoài thời gian xả nước các hồ chứa thủy điện, cần tranh thủ các kỳ triều cường và các nguồn nước sẵn có để cấp nước khi điều kiện cho phép.

Phương án lấy nước chi tiết gửi về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (qua Tổng cục Thủy lợi) trước ngày 05/1/2015. Trong thời gian lấy nước, các thông tin liên quan sẽ được Tổng cục Thủy lợi thường xuyên cập nhật, thông báo qua hộp thư điện tử. Đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đăng ký danh sách địa chỉ thư điện tử để nhận thông tin và phản ánh những khó khăn, vướng mắc phát sinh về Tổng cục Thủy lợi qua địa chỉ thư điện tử: tuoitieu@mard.gov.vn ; điện thoại 04.3733 5711/12 hoặc 0913379730./.

Theo Kinh tế Nông thôn