Tiến hành nghiệm thu để chuẩn bị bàn giao công trình: Cải tạo, nâng cấp hệ thống hồ Ao Châu, huyện Hạ Hòa.
16:59' 21/12/2015

Để chủ động cấp nước tưới cho 500ha đất sản xuất nông nghiệp của huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ, góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp và kinh tế xã hội của địa phương, Ngày 04/12/2009 Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ đã ban hành Quyết định số 4255/QĐ-UBND về việc duyệt dự án Cải tạo, nâng cấp hệ thống hồ Ao Châu, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ.

Bình ảnh: Một góc nhìn của hồ Ao Châu

Dự án Cải tạo, nâng cấp hệ thống hồ Ao Châu, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ có quy mô xây dựng bao gồm: Đập chính đập bờ dài, Tràn xả lũ số 1, đường quản lý, kênh chính, cứng hóa đường bờ kênh.

Đập chính Đập Bờ Dài có tuyến đập bám sát mép thượng lưu đập cũ, dùng mặt đập cũ làm cơ thượng lưu và gia cố bằng các tấm bê tông mác 200; Chiều rộng đỉnh đập B=10m, chiều dài đỉnh đập L=473,0m, cao trình đỉnh đập 29,7m; Đỉnh đập được gia cố bằng bê tông mác 300; dưới lớp cát vàng 3cm và lớp cấp phối đá dăm loại I dày 20cm, cuối cùng là lớp đất đắp K>=0,98 dày 30cm, phía thượng lưu xây tường chắn sóng, cao trình đỉnh tường +30.4m; Hạ lưu bố trí cơ rộng 10m tại cao trình +27,20m kết hợp làm đường quản lý, gia cố mặt cơ bằng bê tông mác 300; dưới lớp cát vàng 3cm và lớp cấp phối đá dăm loại I dày 20cm; cuối cùng là lớp đất K>=0,98 dày 30cm. Đắp gia tải phía hạ lưu ở cao trình +24.00 với bề rộng cơ 15m, gia cố nền bằng đệm cát kết hợp tiêu thoát nước thân đập bên dưới trải vải địa kỹ thuật, bố trí ống khói thu nước bằng cát lọc; Mái thượng lưu được gia cố bằng các tấm bê tông cốt thép mác 200 đổ tại chỗ dày 12cm, hệ số mái m=2,75; Mái hạ lưu trồng cỏ bảo vệ, bố trí các rãnh xiên để thoát nước mái, hệ số mái m=3,0; Hệ thống thoát nước thân đập bằng đống đá tiêu nước dạng gối phẳng, cao trình đỉnh đống đá tiêu nước +24.00m;

Tràn xả lũ số 1 nằm phía bên phải đập phụ Đầu Tràn, hình thức tràn mặt cắt thực dụng chảy tự do, lưu lượng xả lũ thiết kế QTK = 97,31(m3/s); Cao trình ngưỡng tràn +26,7m, kết cấu lõi tràn bằng bê tông mác 150 phía ngoài bọc BTCT mác 200. Bề rộng ngưỡng tràn B=15m. Hình thức tiêu năng sau tràn là làm bể tiêu năng, cao trình đáy bể +22,00m, chiều sâu bể d = 1,0m. Tổng chiều dài bể tiêu năng Lb=12,0m; chiều rộng bể Bb = 15,0m, kết cấu bằng bê tông cốt thép mác 200. Kênh xả sau bể tiêu năng dài 20,0m được chia thành hai đoạn: Đoạn 1 kết cấu bằng bê tông cốt thép mác 200, dày 20cm trên lớp rọ đá lưới thép kích thước (0,5x1,0x2,0)m/1 rọ, đoạn 2 kết cấu bằng các rọ đá lưới thép kích thước (0,5x1,0x2,0)m/1 rọ.

Đường quản lý được xây dựng từ tỉnh lộ 314 đến đập chính Bờ Dài theo tiêu chuẩn đường cấp V miền núi, chiều rộng nền đường 6,5m, chiều rộng mặt đường gia cố rộng 4,0m. Kết cấu mặt đường bằng bê tông mác R300 dày 20cm, dưới đệm lớp đá dăm cấp phối loại 1 dày 20cm và 1 lớp đất đắp K>0,98 dày 30cm.

Kênh chính được giữ nguyên tuyến kênh đã có, xây tôn cao bờ kênh bằng tường bê tông mác 150 dày 22cm; riêng những đoạn kênh hai bên bờ hư hỏng nặng cho phá dỡ kênh cũ, thiết kế kênh mới dạng hình thang, chiều rộng b = 1,0m, chiều cao h = 1,3m, hệ số mái kênh m =1,5 kết cấu bằng bê tông cốt thép mác 200  dày 10cm.

Cứng hóa bờ kênh bằng bê tông mác 250 kết hợp đường giao thông thuộc các xã Minh Hạc, Lang Sơn, Mai Tùng và thị trấn Hạ Hòa, tổng chiều dài các tuyến L=9.315,0m; nền đảm bảo độ chặt K>0,95; bề rộng gia cố B=(3-5)m, lề không gia cố rộng 0,5m.

Công trình Cải tạo, nâng cấp hệ thống hồ Ao Châu, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ do Công ty cổ phần tập đoàn xây dựng và du lịch Bình Minh thi công xây dựng đã đảm bảo theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật. Ngày 11/12/2015, đại diện chủ đầu tư của Sở Nông nghiệp và PTNT, đại diện đơn vị tư vấn thiết kế, đơn vị thi công xây dựng, đơn vị giám sát đã tiến hành nghiệm thu hoàn thành để chuẩn bị bàn giao công trình cho Công ty TNHH Nhà nước một thành viên khai thác công trình Thủy lợi Phú Thọ quản lý và đưa vào khai thác, sử dụng, phát huy hiệu quả đầu tư.

Với những kết quả đạt được, công trình Cải tạo, nâng cấp hệ thống hồ Ao Châu, huyện Hạ Hòa được đánh giá sẽ thúc đẩy kinh tế xã hội của huyện Hạ Hòa nói riêng và tỉnh Phú Thọ nói chung nhất là trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, tận dụng mặt nước hồ để nuôi trồng thuỷ sản, bảo vệ môi trường sinh thái, tạo ra cơ sở hạ tầng thu hút đầu tư du lịch, dịch vụ.

 BQL dự án CTXD NN & PTNT