Kết quả cấp nước cho sản xuất vụ chiêm xuân 2016
11:2' 26/5/2016

Theo dự báo của Trung tâm khí tượng thủy văn, vụ Chiêm xuân 2015-2016 dự kiến tiếp tục là một mùa vụ khó khăn đối với công tác sản xuất nông nghiệp trong điều kiện El Nino mạnh và kéo dài. Nhiệt độ trên toàn tỉnh có xu hướng cao hơn trung bình nhiều năm từ 0,5-10C. Lượng mưa toàn mùa trên địa bàn tỉnh phổ biến ở mức TBNN; lượng dòng chảy trên các sông, suối sẽ thấp hơn TBNN; các tháng cuối mùa sẽ xảy ra tình trạng thiếu nước khá nhiều trên sông Thao và thiếu nước cục bộ trên sông Lô; bên cạnh đó hệ thống công trình thủy lợi hầu hết được xây dựng từ lâu, không đồng bộ; qua quá trình vận hành khai thác, nhiều công trình đã bị hư hỏng, xuống cấp, thiếu kinh phí duy tu sửa chữa, dẫn đến năng lực phục vụ thấp.

Để chủ động ứng phó với diễn biến bất thường của thời tiết; khắc phục khó khăn do hiện trạng xuống cấp của các công trình thủy lợi; chủ động trong công tác tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp, Chi cục Thủy lợi đã tham mưu kịp thời cho Sở Nông nghiệp và PTNT Văn bản đề nghị UBND các huyện, thành, thị; Công ty TNHH Nhà nước MTV KTCTTL Phú Thọ chỉ đạo các đơn vị quản lý, vận hành chủ động tích nước đối với các hồ chứa chưa đảm bảo dung tích thiết kế; tổ chức quản lý chặt chẽ và sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nguồn nước; xây dựng kế hoạch thủy lợi vụ Đông Xuân 2015-2016; thường xuyên thông báo tình hình biến động nguồn nước trên địa bàn và những khó khăn của các địa phương, đơn vị về Sở Nông nghiệp và PTNT để tham mưu với UBND tỉnh các giải pháp kịp thời đảm bảo nguồn nước, chủ động thực hiện công tác phòng chống hạn hán và bảo vệ sản xuất.

Để tranh thủ tốt việc lấy nước, đảm bảo không lãng phí nguồn nước trong các đợt xả của các hồ thủy điện phục vụ sản xuất, Chi cục Thủy lợi đã tham mưu Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành văn bản đề nghị UBND các huyện, thành, thị và Công ty TNHH Nhà nước MTV Khai thác CTTL Phú Thọ chỉ đạo các đơn vị liên quan chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để lấy nước phục vụ làm đất, gieo cấy; đồng thời đơn vị phân công cụ thể cán bộ phụ trách huyện phối hợp với phòng nông nghiệp và PTNT, phòng Kinh tế và các xí nghiệp thủy nông trên địa bàn các huyện, thành, thị trực tiếp xuống cơ sở kiểm tra hiện trạng hệ thống các công trình thủy lợi và công tác lấy nước phục vụ gieo cấy tại các địa phương; đề nghị các đơn vị quản lý thủy nông trên địa bàn sử dụng nguồn kinh phí cấp bù thủy lợi phí và huy động người dân đóng góp ngày công lao động tiến hành nạo vét hệ thống kênh mương, sửa chữa hệ thống công trình thủy lợi bị hư hỏng, xuống cấp; tận dụng nguồn nước xả từ các hồ chứa thủy điện tập trung lấy nước vào ruộng; có biện pháp tích nước vào các ao, hồ, đầm; quản lý chặt chẽ nguồn nước không để rò gỉ thất thoát nước, sử dụng tiết kiệm nguồn nước phục vụ làm đất gieo cấy đồng thời cung cấp đủ nguồn nước tưới dưỡng cho cả vụ Chiêm xuân.

Do có sự chỉ đạo kịp thời của Sở Nông nghiệp và PTNT Phú Thọ; công tác tổng hợp báo cáo, kiểm tra, đôn đốc sát sao của Chi cục Thủy lợi; sự vào cuộc tích cực của các cấp chính quyền từ huyện đến cơ sở và sự đóng góp của người dân trong việc triển khai thực hiện nên việc sửa chữa, duy tu, bảo dưỡng hệ thống công trình thủy lợi, khơi thông nạo vét kênh mương,... chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện tốt nhất về nhân lực, vật tư nên việc cấp nước phục vụ sản xuất vụ Đông xuân 2015-2016 luôn chủ động và đảm bảo theo đúng khung lịch gieo cấy và lịch xả nước của các hồ thủy điện. Kết quả sau 02 đợt xả nước của các hồ thủy điện toàn tỉnh đã cấp đủ nước phục vụ cho làm đất, gieo cấy.

Đến nay, toàn bộ 37.091 ha lúa (đạt 103% kế hoạch) đang trong giai đoạn làm đòng - trỗ bông, vẫn luôn được cấp đủ nước tưới dưỡng nên sinh trưởng phát triển tốt. Tuy nhiên, với tình hình thời tiết diễn biến ngày càng phức tạp như hiện nay, khả năng xuất hiện nắng nóng dài ngày hoặc mưa với cường độ lớn bất thường gây ngập úng có khả năng xảy ra vào cuối vụ là rất nhiều. Vì vây, ngày 06/5/2016 Chi cục tiếp tục tham mưu cho Sở ban hành Văn bản số 581/SNN-CCTL đề nghị UBND các huyện, thành, thị và Công ty TNHH Nhà nước MTV khai thác công trình thủy lợi tiếp tục tăng cường việc thường xuyên kiểm tra hệ thống công trình thủy lợi để đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão; kiểm tra đồng ruộng để chủ động cấp nước và tiêu nước kịp thời không để tình trạng hạn hán, úng ngập xảy ra trong vùng phục vụ gây thiệt hại cho bà con nông dân.

Tuy nhiên các biện pháp thực hiện cấp nước phục vụ sản xuất trong thời gian qua chỉ là giải pháp tình thế để đảm bảo cấp nước phục vụ sản xuất vụ Chiêm xuân 2016. Về lâu dài, trong khi Nhà nước chưa đáp ứng được nhu cầu kinh phí để xây dựng và cải tạo nâng cấp hệ thống công trình thủy lợi đồng bộ, đảm bảo tưới tiêu phục vụ sản xuất bền vững thì rất cần sự vào cuộc tích cực của các cấp, các ngành, của toàn bộ hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở để tuyên truyền vận động bà con nông dân nâng cao ý thức giữ gìn, bảo vệ công trình thủy lợi, cũng như việc lấy nước và tiết kiệm nước trong phục vụ sản xuất nông nghiệp./.

Chi cục Thủy lợi