Kết quả công tác cấp nước cho sản xuất vụ Đông năm 2016
16:35' 15/11/2016

Theo Báo cáo tiến độ sản xuất của Sở Nông nghiệp và PTNT đến ngày 05/11/2016 toàn tỉnh Phú Thọ đã gieo trồng được 12.638 ha/13.400,0 ha cây vụ Đông, đạt trên 94% kế hoạch và đang sinh trưởng phát triển tốt.

Để đạt được kết quả như trên ngay từ đầu vụ Chi cục Thủy lợi đã chủ động tham mưu cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Văn bản số 1674/SNN-CCTL ngày 27/9/2016 đề nghị UBND các huyện, thành, thị và Công ty TNHH Nhà nước MTV khai thác công trình thủy lợi Phú Thọ về việc quản lý, vận hành các công trình thủy lợi trong công tác tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp, để các đơn vị triển khai chỉ đạo, thực hiện một số nội dung sau:

- Chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn và UBND các xã, phường, thị trấn chủ động thực hiện việc kiểm tra đồng ruộng để kịp thời phát hiện những vùng thiếu nước; yêu cầu các đơn vị quản lý thủy nông trên địa bàn vận hành hệ thống công trình thủy lợi hợp lý, tiết kiệm để cấp đủ nước cho cả vụ. Theo dõi chặt chẽ thời tiết, có kế hoạch vận hành, điều tiết hợp lý đối với các hồ chứa đã tích đủ nước theo dung tích thiết kế để đảm bảo an toàn công trình.

- Tăng cường công tác kiểm tra hiện trạng các hồ, đập và bố trí kinh phí để sửa chữa kịp thời những hư hỏng của công trình (đặc biệt chú ý đến hệ thống đóng mở, các khe văng, van đóng mở để đảm bảo không bị rò rỉ thất thoát nước); thực hiện nạo vét, sửa chữa hệ thống kênh mương; duy tu, bảo dưỡng động cơ điện và nạo vét bể hút của các trạm bơm điện để đảm bảo cấp nước từ công trình đầu mối đến khu vực sản xuất và các khu dân cư cần nước sinh hoạt; chủ động bảo dưỡng, sửa chữa các máy bơm dã chiến để sẵn sàng hoạt động cấp nước khi mực nước các hồ chứa không thể cấp bằng tự chảy hoặc khi mực nước trên các con sông hạ thấp không đủ cho các trạm bơm cố định ven sông hoạt động.

- Đối với các công trình hồ, đập cần thường xuyên kiểm tra các hạng mục đầu mối để đảm bảo an toàn công trình; đồng thời phải mở cống để cấp nước tưới và thực hiện việc tưới tiết kiệm đồng thời cân đối, quản lý chặt chẽ nguồn nước để dự trữ tưới cho cả vụ.

- Đối với những vùng diện tích ven sông cần thường xuyên kiểm tra máy móc, thiết bị, hệ thống điện của các trạm bơm ven sông; khơi thông luồng lạch, nạo vét bể hút để chủ động cấp nước và tiêu úng phục vụ sản xuất.

- Trong quá trình cấp nước phải có người dẫn nước đến từng khu ruộng; Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn sử dụng các biện pháp tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh yêu cầu bà con nông dân ra đồng lấy nước vào ruộng, cần quản lý tốt việc tưới tiết kiệm để khắc phục tình trạng thất thoát lãng phí nước.

Do có sự chỉ đạo kịp thời của Sở Nông nghiệp và PTNT Phú Thọ; công tác tổng hợp báo cáo, kiểm tra cơ sở địa phương thường xuyên, đôn đốc sát sao của Chi cục Thủy lợi; sự vào cuộc tích cực của các cấp chính quyền từ huyện đến cơ sở và sự đóng góp của người dân trong việc triển khai thực hiện nên việc sửa chữa, duy tu, bảo dưỡng hệ thống công trình thủy lợi kịp thời, khơi thông nạo vét kênh mương được trên 200.000m3 và đến nay các đơn vị thủy nông luôn sẵn sàng các điều kiện tốt nhất về nhân lực, vật tư nên việc cấp nước phục vụ sản xuất vụ Đông năm 2016 luôn chủ động và đảm bảo cấp đủ nước theo đúng khung lịch thời vụ.

Chi cục Thủy lợi