Chuẩn bị công tác thủy lợi phục vụ cấp nước vụ chiêm xuân năm 2016-2017
10:46' 28/11/2016

Hiện tại các hồ chứa nước trên địa bàn tỉnh tích trữ được khoảng 80-85% dung tích thiết kế. Theo dự báo của Trung tâm khí tượng thủy văn, vụ Chiêm xuân 2016-2017 dự kiến tiếp tục là một mùa vụ khó khăn đối với công tác sản xuất nông nghiệp trong điều kiện El Nino mạnh và kéo dài. Nhiệt độ các tháng 11, tháng 12/2016 phổ biến ở mức xấp xỉ TBNN và xấp xỉ cùng kỳ năm trước; riêng tháng 12/2016 có nơi ở mức thấp hơn so với TBNN; từ tháng 1 đến tháng 4/2017, nhiệt độ trung bình các nơi phổ biến ở mức cao hơn TBNN và cao hơn cùng kỳ năm trước. Lượng mưa toàn mùa trên địa bàn tỉnh phổ biến ở mức TBNN (TBNN: 200-300mm), riêng lượng mưa các tháng đầu đâu (tháng 11,12/2016) có khả năng ở mức xấp xỉ dưới và thấp hơn TBNN. Lượng dòng chảy trên các sông, suối sẽ thấp hơn lượng dòng chảy TBNN khá nhiều; trên sông Thao tại Phú Thọ mực nước thấp nhất khả năng xuất hiện vào khoảng tháng 3, tháng 4/2017; trên sông Lô, sông Chảy mực nước thấp nhất khả năng xuất hiện vào tháng 2, tháng 3/2017. Các tháng cuối mùa cần đề phòng xảy ra tình trạng thiếu nước, khô hạn trên diện rộng.

Để chủ động ứng phó với tình hình hạn hán có thể xảy ra, chuẩn bị tốt công tác thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp vụ Chiêm xuân 2016-2017, Chi cục Thủy lợi sẽ chủ động phân công cán bộ phụ trách địa bàn phối hợp chặt chẽ với các địa phương, chỉ đạo các đơn vị quản lý thủy nông triển khai thực hiện các công tác chuẩn bị và sẵn sàng cấp đủ nước theo đúng lịch gieo cấy, tạo điều kiện thuận lợi cho cây trồng sinh trưởng, phát triển tốt cho năng suất cao.

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về thủy lợi Chi cục Thủy lợi đã tham mưu cho Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành văn bản chỉ đạo các huyện, thành, thị; Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên KTCTTL Phú Thọ chủ động trong việc quản lý, vận hành các công trình thủy lợi trong công tác tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp vụ Chiêm xuân 2016-2017, cụ thể:

- Chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn và UBND các xã, phường, thị trấn chủ động thực hiện kiểm tra đồng ruộng, công tác tưới tiêu; yêu cầu các đơn vị quản lý thủy nông trên địa bàn vận hành hệ thống công trình thủy lợi hợp lý để chủ động tiêu úng khi có mưa lớn bất thường xảy ra; đồng thời tranh thủ tích nước bổ sung đối với các hồ chứa chưa đảm bảo dung tích thiết kế (với các hồ đủ điều kiện tích nước); tổ chức quản lý chặt chẽ và sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nguồn nước các hồ chứa và tích nước vào các khu đồng trũng, kênh tiêu để có đủ nguồn nước phục vụ sản xuất cho cả vụ Chiêm xuân 2016-2017 và nhu cầu nước sinh hoạt cho người dân. Theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, có kế hoạch vận hành, điều tiết hợp lý đối với các hồ chứa đã tích đủ nước theo dung tích thiết kế để đảm bảo an toàn công trình.

- Tăng cường công tác kiểm tra hiện trạng các hồ, đập và bố trí kinh phí để sửa chữa kịp thời những hư hỏng của công trình (đặc biệt chú ý đến hệ thống đóng mở, các khe văng, van đóng mở để đảm bảo không bị rò rỉ thất thoát nước); thực hiện nạo vét, sửa chữa hệ thống kênh mương; duy tu, bảo dưỡng động cơ điện và nạo vét bể hút của các trạm bơm điện để đảm bảo cấp nước từ công trình đầu mối đến khu vực sản xuất và các khu dân cư cần nước sinh hoạt; chủ động bảo dưỡng, sửa chữa các máy bơm dã chiến để sẵn sàng hoạt động cấp nước khi mực nước các hồ chứa không thể cấp bằng tự chảy hoặc khi mực nước trên các con sông hạ thấp không đủ cho các trạm bơm cố định ven sông hoạt động.

- Xây dựng kế hoạch thủy lợi vụ Chiêm xuân 2016-2017 phù hợp trên cơ sở kiểm tra, đánh giá nguồn nước; có kế hoạch chuyển đổi cây trồng đối với những diện tích có thể bị thiếu nước, không chủ động nguồn nước. Chủ động cấp nước phục vụ kế hoạch sản xuất vụ Chiêm xuân 2016-2017.

- Thường xuyên theo dõi, thông báo tình hình biến động nguồn nước trên địa bàn và những khó khăn của các địa phương, đơn vị về Sở Nông nghiệp và PTNT để tham mưu với UBND tỉnh các giải pháp kịp thời đảm bảo nguồn nước, chủ động thực hiện công tác phòng chống hạn hán và bảo vệ sản xuất.

Trong thời gian tới Chi cục tiếp tục, thường xuyên nắm bắt tình hình nguồn nước, thời tiết, lịch xả nước của các hồ thủy điện và khung lịch thời vụ để tham mưu kịp thời cho Sở ban hành các văn bản chỉ đạo đề nghị UBND các huyện, thành, thị và Công ty TNHH Nhà nước MTV Khai thác CTTL Phú Thọ triển khai thực hiện việc tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp đảm bảo kịp thời, hiệu quả giúp cho cây trồng sinh trưởng và phát triển tốt.

Tuy nhiên các biện pháp thực hiện cấp nước phục vụ sản xuất trong thời gian qua chỉ là giải pháp tình thế; về lâu dài, trong khi Nhà nước chưa đáp ứng được nhu cầu kinh phí để xây dựng và cải tạo nâng cấp hệ thống công trình thủy lợi đồng bộ, đảm bảo tưới tiêu phục vụ sản xuất bền vững thì rất cần sự vào cuộc tích cực của các cấp, các ngành, của toàn bộ hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở để tuyên truyền vận động bà con nông dân nâng cao ý thức giữ gìn, bảo vệ công trình thủy lợi, cũng như việc lấy nước và tiết kiệm nước trong phục vụ sản xuất nông nghiệp./.

Chi cục Thủy lợi