Các biện pháp đảm bảo an toàn đê điều trước mùa mua bão
9:48' 14/4/2017

Hiện nay, mùa mưa bão đang đến gần, trước tình hình thời tiết ngày càng diễn biến phức tạp; để hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai, lũ lụt gây ra, ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng các ngành, địa phương trong tỉnh đã và đang triển khai nhiều biện pháp nhằm bảo đảm an toàn cho các tuyến đê.

Trên địa bàn tỉnh hiện
hiện có 508,7 km đê các loại (21 tuyến đê sông, đê ngòi từ cấp I đến cấp V, tổng chiều dài 421,5 km; 23 tuyến đê bao ngăn lũ nội đồng, tổng chiều dài 54,8 km và 11 tuyến đê bối, tổng chiều dài 32,4 km). Có 456 cống trong đó 377 cống dưới đê (60 cống tưới, 317 cống tiêu) và 79 cống dưới đê bao, đê bối; đê cấp I, cấp II có 30 cống, 1 phai ghi (ga Việt Trì), 5 cửa khẩu tại K100+100, K100+850, K101, K102+200, K102+283 đê tả Thao. Có 92 tuyến kè (hộ chân, hộ chân lát mái) có tổng chiều dài 106,81 km và hệ thống kè mỏ hàn Lê Tính (11 mỏ).

Trước diễn biến bất thường của thời tiết, thực hiện nhiệm vụ là Cơ quan thường trực Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, trước mùa mưa lũ năm 2017, Sở Nông nghiệp và PTNT đã tham mưu Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh ban hành các văn bản đề nghị các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành, thị triển khai công tác phòng chống thiên tai năm 2017, trong đó tập trung vào các nhiệm vụ gồm: Triển khai thực hiện Kế hoạch số 4551/KH-UBND ngày 11/10/2016 của UBND tỉnh về phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020; kiện toàn Ban Chỉ huy PCTT và TKCN của các ngành và cấp huyện, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên; tổng kết đánh giá rút kinh nghiệm công tác PCTT và TKCN năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017; rà soát, xây dựng kế hoạch phòng chống thiên tai chu kỳ 5 năm, hàng năm và phương án ứng phó với các loại hình thiên tai trên địa bàn quản lý của địa phương, đơn vị; tổ chức khơi thông, giải phóng các vật cản trên các sông suối, ngòi đảm bảo thoát lũ; triển khai các biện pháp phòng chống giông, lốc xoáy, mưa đá, sét đánh và lũ quét, sạt lở đất; đề nghị Ban Chỉ huy PCTT và TKCN huyện, thành, thị chỉ đạo chuẩn bị nhân lực, vật tư phương tiện hậu cần tại chỗ; thành lập lực lượng tuần tra canh gác đê trong mùa mưa lũ…;

Sở Nông nghiệp và PTNT chỉ đạo, phối hợp với địa phương có đê kiểm tra, đánh giá hiện trạng công trình đê kè cống, xác định các vị trí trọng điểm xung yếu cần bảo vệ trong mùa mưa lũ để các địa phương chủ động xây dựng các phương án bảo vệ, điển hình tại các vị trí như: 05 cửa khẩu tại K100+100, K100+850, K101, K102 và K102+283 đê tả Thao và 01 phai ghi tại K70+600 đê hữu Lô và các đoạn đê từ K1+500¸K15; K17¸K19 đê tả Thao; K52¸K69 đê hữu Thao;  K0¸K1+700 đê tả ngòi Giành; K3+200¸K4+800 đê hữu ngòi Giành có nguy cơ bị tràn khi mực nước sông lên cao; sạt lở bờ tả sông Thao tại xã Hà Thạch…; Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các huyện Hạ Hòa, Tam Nông, Cẩm Khê, thành phố Việt Trì và thị xã Phú Thọ chủ động chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật tư, phương tiện tại chỗ theo phương án đã duyệt để sẵn sàng hộ đê ngay khi có sự cố xảy ra.

Trong năm 2016, đã khắc phục các sự cố sạt lở bờ, vở sông các đoạn gồm: K21+750¸K21+800 thuộc xã Lang Sơn, huyện Hạ Hòa; K66+200¸K66+650 thuộc xã Hà Thạch, thị xã Phú Thọ; K88+500¸K88+640 xã Bản Nguyên, K89+200¸K89+440 xã Vĩnh Lại, huyện Lâm Thao; K14+600¸K15+200 thuộc xã Đồng Luận, K20+420¸K21+400, K21+950¸K22+940 xã Bảo Yên, thị trấn Thanh Thủy, huyện Thanh Thủy; K7+600¸K7+880 thuộc xã Phương Trung, huyện Đoan Hùng đảm bảo an toàn đê điều, tính mạng và tài sản của nhân dân.

Ngoài ra, để bảo đảm an toàn đê điều trước mùa mưa bão, hàng năm Chi cục Đê điều và PCLB tổ chức kiểm tra đề xuất sửa chữa các sự cố đê, kè cống để đảm bảo chống lũ, việc xây dựng, tu bổ, nâng cấp công trình đê điều cũng đang được khẩn trương thực hiện để hoàn thành đưa vào sử dụng trước mùa mưa bão năm 2017; phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện kế hoạch giải tỏa các trường hợp vi phạm Luật Đê điều trên các tuyến đê, xử lý các hành vi lấn chiếm mặt đê, mái đê, hành lang bảo vệ đê gây ảnh hưởng đến an toàn đê điều và khả năng thoát lũ thông qua đó kết hợp tuyên truyền, phổ biến kiến thức về Luật Đê điều và công tác phòng chống thiên tai nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành pháp luật đê điều cũng như phối hợp với cơ quan chức năng làm tốt công tác phòng chống thiên tai, góp phần giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai gây ra, đảm bảo an toàn về tài sản, tính mạng cho nhân dân trong mùa mưa lũ năm nay./.                                                                           

                                        Lê Thị Hồng Liên - Chi cục Đê điều và PCLB