Đào tạo giảng viên GlobalGAP trồng trọt
16:18' 1/9/2017
Toàn cảnh khoá học

Trong thời gian 6 ngày, từ ngày 29/7 – 3/8/2017, tại Trung tâm Khuyến nông Phú Thọ, Viện Ứng dụng công nghệ và phát triển nông nghiệp Việt Nam cùng với Trung tâm Khuyến nông Phú Thọ phối hợp tổ chức khóa tập huấn “Đào tạo giảng viên GlobalGAP trồng trọt” cho 30 học viên là cán bộ của Viện Ứng dụng công nghệ và phát triển nông nghiệp Việt Nam, Trung tâm Khuyến nông và cán bộ Trạm Khuyến nông, Bảo vệ thực vật 3 huyện Tam Nông, Lâm Thao, Phù Ninh.

Khóa học đào tạo các cán bộ những kiến thức nghiệp vụ và chuyên ngành đánh giá về tiêu chuẩn GlobalGAP cho hàng nông sản; các tiêu chí đề ra yêu cầu người sản xuất phải thiết lập hệ thống kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm xuyên suốt cả quá trình sản xuất, từ điều kiện cơ sở sản xuất, kỹ thuật canh tác đến khâu thu hoạch chế biến, tiêu thụ, cất trữ sản phẩm; các biện pháp phòng ngừa sự cố ngộ độc thực phẩm hay dư lượng hóa chất vượt ngưỡng cho phép để có thể truy nguyên được nguồn gốc nông sản. Bên cạnh đó tiêu chuẩn GlobalGAP cũng đề cập đến an toàn sức khỏe, phúc lợi của người lao động và bảo vệ môi trường.

Lớp học đã bố trí 02 buổi đi thực tiễn đánh giá mô hình VietGAP trên cây bưởi tại xã Bằng Luân, huyện Đoan Hùng và mô hình VietGAP trên cây rau tại xã Sai Nga, huyện Cẩm Khê để học viên tìm hiểu và trao đổi kinh nghiệm sản xuất với cán bộ kỹ thuật, chủ hộ trực tiếp sản xuất…

Kết thúc khóa học các học viên được cấp chứng chỉ, các cán bộ này là nguồn nhân lực cho chương trình phát triển sản xuất, hỗ trợ chứng nhận GlobalGAP nông sản cho nông dân sản xuất rau, chè, cây ăn quả,… phục vụ tái cơ cấu nâng cao giá trị ngành nông nghiệp trong thời gian tới.

                             Nguyễn Thị Việt Hà - Trung tâm Khuyến nông