Sản xuất theo tiêu chuẩn VietGap hướng đi cho thương hiệu Bưởi Đoan Hùng
9:46' 19/9/2017
Năng suất và chất lượng bưởi Đoan Hùng ngày cầng được nâng cao

Hiện nay, huyện Đoan Hùng đã có trên 3.000 hộ gia đình tham gia trồng bưởi với tổng diện tích trên 1.700 ha với sản lượng đạt trên 9.000 tấn và trở thành địa phương sản xuất hàng hóa bưởi đặc sản của tỉnh. Những năm gần đây, người trồng bưởi đã quan tâm chăm sóc cây bưởi, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nên năng suất và chất lượng bưởi ngày càng được nâng cao nâng cao thu nhập cho người dân địa phương.

Vấn đề đặt đặt ra hiện nay là việc bảo vệ và phát triển thương hiệu Bưởi Đoan Hùng ngày càng bền vững.  Do mới được phục tráng, sản lượng bưởi chính gốc Đoan Hùng chưa cao, cung không đủ cầu, vì thế mà trên thị trường hiện nay, hiện tượng “nhập nhèm” thương hiệu bưởi Đoan Hùng, bưởi không đảm bảo chất lượng được bày bán và tràn lan quảng cáo “đặc sản bưởi Đoan Hùng” khiến người mua hoang mang làm ảnh hưởng tới uy tín của thương hiệu bưởi Đoan Hùng.

Trong hành trình phát triển thương hiệu, bưởi Đoan Hùng đã dần chiếm lĩnh và khẳng định vị thế.  Để thương hiệu bưởi Đoan Hùng ngày một vươn xa có thể giới thiệu sản phẩm rộng rãi trên địa bàn cả nước để giới thiệu hương vị Bưởi Đoan Hùng của Đất tổ ngày càng bay xa, mặt khác vấn đề an toàn thực phẩm ngày càng được quan tâm. Năm 2016, huyện Đoan Hùng thực hiện triển mô hình sản xuất bưởi theo quy trình VietGAP tại khu 15, xã Bằng Luân với tổng diện tích 5 ha bưởi kinh doanh. Các cơ quan chuyên môn trên địa bàn đã cử cán bộ kỹ thuật chỉ đạo trực tiếp nên công tác chăm sóc đúng kỹ thuật, phòng trừ sâu, bệnh hiệu quả hơn, giảm số lần phun thuốc, đảm bảo thời gian cách ly... Về công tác đánh giá nội bộ, các hộ giám sát nhau, hướng dẫn bổ sung kỹ thuật cho nhau trong quá trình triển khai thực hiện. Đây là mô hình điểm để nâng cao nhận thức của người trồng bưởi trên địa bàn huyện trong việc giữ gìn và nâng cao chất lượng, giá trị và thương hiệu. Sản phẩm bưởi quả sản xuất đạt giới hạn cho phép về chỉ tiêu dư lượng thuốc BVTV, kim loại nặng, hàm lượng nitrat, vi sinh vật và vệ sinh an toàn thực phẩm. Kết quả mô hình đạt mục đích xây dựng, sản phẩm bưởi của 08/08 hộ đăng ký tham gia mô hình sản xuất bưởi VietGAP đều đạt tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm được cấp chứng nhận VietGAP; quy trình kỹ thuật sản xuất được nông dân tiếp nhận, khá phù hợp và dễ làm, chất lượng và giá trị bưởi quả được nâng cao so với sản xuất truyền thống, đặc biệt các vườn bưởi này đã được bao tiêu hết sản lượng để cung ứng cho các thị trường như Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh… tạo niềm tin cho các chủ vườn và là động cơ cho việc mở rộng diện tích sản xuất bưởi theo tiêu chuẩn VietGAP ở trên địa bàn tròng thời gian tới.

Mô hình sản xuất bưởi theo tiêu chuẩn VietGAP thành công đã góp phần nâng cao nhận thức cho người trồng bưởi thực hiện Mô hình nói riêng và trên địa bàn huyện Đoan Hùng nói chung về nâng cao chất lượng, thương hiệu sản phẩm bưởi Đoan Hùng. Mô hình cần được tuyên truyền nhân rộng hơn nữa trong thời gian tới trên địa bàn huyện Đoan Hùng đáp ứng yêu cầu của thị trường góp phần nâng cao giá trị của Quả Bưởi Đoan Hùng và Hương vị của Bưởi Đoan Hùng ngày càng được bay xa.

Trần Quyết – Trung tâm Khuyến nông