Phòng trị một số bệnh hại trên cây cà chua trồng vụ đông sớm
10:1' 24/10/2017

Trồng cà chua theo cơ cấu trà sớm với lợi thế vượt trội về giá và thị trường tiêu thụ, cho hiệu quả kinh tế cao; Tuy nhiên, cà chua sớm dễ mắc một số bệnh, làm giảm năng suất và chất lượng quả nên cần chủ động phòng trừ:

1. Bệnh héo rũ do nấm (bệnh héo vàng, cây chết chậm):

- Cây bị bệnh thấp lùn, ít quả, gốc cây có nấm mốc màu hồng nhạt, cắt dọc thân, bó mạch có màu nâu tươi, vết bệnh ở thân giáp mặt đất hoặc cổ rễ màu nâu, lớn dần làm khô tóp cả đoạn thân sát mặt đất và cổ rễ, bộ rễ ít phát triển, nhổ cây bệnh dễ đứt đoạn ở gốc thân. Bệnh phát triển trong điều kiện nhiệt độ cao, ẩm độ cao.

- Phòng trừ: cần áp dụng biện pháp phòng trừ tổng hợp IPM, bón cân đối N:P:K; Khi phát hiện cây bị bệnh dừng bón các loại phân hóa học và phân bón qua lá, dùng một trong các loại thuốc như: Stifano 5.5SL, Zineb Bul 80WP, Ridomil Gold 68 WG, Daconil 75WP... phun kỹ vào gốc cây.

2. Bệnh héo rũ do vi khuẩn (bệnh héo xanh):

- Bị bệnh cây thường chết nhanh, vỏ thân ở gốc sù xì, cắt ngang thân thấy bó mạch nâu hoặc nâu đen, có thể thấy dịch vi khuẩn màu trắng đục, thân cây dần dần thối mềm. Bệnh phát triển mạnh trong điều kiện nhiệt độ cao, ẩm độ cao.

- Phòng trừ: cần áp dụng biện pháp phòng trừ tổng hợp phòng bệnh là chủ yếu; khi bệnh chớm xuất hiện cần nhổ bỏ cây bị bệnh đem tiêu hủy, có thể dùng một số thuốc như: Stifano 5.5SL, Elcarin 0.5SL, Sat 4SL... phun ngăn chặn bệnh lây lan.

3. Bệnh xoăn lá do vi rút gây hại:

- Cây bị bệnh bị còi cọc, lá xoăn, cây không ra quả hoặc quả ít, méo mó, khô rắn, ít nước. Bệnh hại nặng có khi phải nhổ bỏ cả ruộng.

- Biện pháp phòng trừ: áp dụng biện pháp phòng trừ tổng hợp IPM: luân canh cây trồng, chọn giống cây con khỏe không bị bệnh, tăng cường sử dụng phân chuồng hoai mục, bón cân đối N:P:K;

Diệt trừ tác nhân gây bệnh là bọ phấn. Khi phát hiện cây bị bệnh nhổ bỏ, tiêu huỷ để tránh lây lan trên diện rộng./.

Trung tâm Khuyến nông