Kết quả thử nghiệm phân bón NPK 16.8.8 trên chè kinh doanh
17:9' 18/1/2018
Hội nghị đầu bờ


Trong sản xuất thâm canh chè hiện nay việc sử dụng các loại phân bón hóa học là yếu tố quyết định lớn đến năng suất chè. Tuy nhiên việc sử dụng các loại phân bón hóa học cùng với bón phân không cân đối là một trong những nguyên nhân chủ yếu ảnh hưởng tới chất lượng của chè, làm đất bị thoái hóa, hiệu quả sử dụng phân bón giảm dẫn đến giảm hiệu quả kinh tế trong sản xuất chè. Vì vậy việc đưa vào sử dụng phân NPK hàm lượng cao, bón theo quy trình khép kín là một yêu cầu cần thiết trong canh tác chè hiện nay. Năm 2017, Trung tâm Khuyến nông phối hợp với Công ty Cổ phần Supe phốt phát và hóa chất Lâm Thao triển khai mô hình “Thử nghiệm phân bón NPK16.8.8 hàm lượng cao cho chè kinh doanh” với quy mô 2ha tại 2 điểm thuộc 2 xã: Vân Lĩnh (Thanh Ba) và Võ Miếu (Thanh Sơn), mỗi điểm 1 ha, trên các giống chè LDP1, LDP2, chè 7-8 năm tuổi.

          Là sản phẩm mới được Công ty CP supe phốt phát và hóa chất Lâm Thao đưa thử nghiệm có thành phần NPK16.8.8 chuyên dùng cho cây chè tuổi kinh doanh; Qua kết quả triển khai thí điểm mô hình tại 2 điểm cho thấy: phân NPK16.8.8 giúp giảm số công bón phân (chỉ bón 3 lần/1 năm) trong khi đó theo tập quán nông dân bón nhiều lần trong năm, thường dùng phân đơn bón vào sau mỗi lứa hái chè; cây chè có bộ là mầu xanh gừng; mật độ búp cao hơn so với đối chứng sử dụng phân đơn; năng suất thu được tại xã Võ Miếu, huyện Thanh Sơn đạt 24,7 tấn/ha cao hơn đối chứng sử dụng phân đơn bón thúc qua các lứa (đạt 22,4 tấn/ha) tăng 11,2%; tại Vân Lĩnh - Thanh Ba cũng cho năng suất cao hơn so với sử dụng phân đơn là 15%, hiệu quả kinh tế khi sử dụng phân bón NPK16.8.8 đạt trên 120 triệu đông/ha cao hơn so với phân đơn 12 triệu đồng/ha.

Qua những kết quả của 2 điểm làm mô hình triển khai mang lại và được sự ủng hộ của nông dân sản xuất chè, năm 2018 Công ty Cổ phần supe Phốt phát và hóa chất Lâm Thao sẽ tiếp tục triển khai nhiều mô hình điểm để tuyên truyền và đã đăng ký đưa sản phẩm NPK16.8.8 vào danh sách sản phẩm phân phối trên thị trường để đáp ứng nhu cầu của bà con nhân dân các vùng trồng chè có nhu cầu.

Nguyễn Tuấn Thành - Trung tâm Khuyến nông Phú Thọ