Trung tâm Khuyến nông thực hiện cung ứng phân bón chậm trả vụ xuân 2018
9:48' 15/3/2018

Vụ Xuân năm 2018, trên cơ sở thống nhất chương trình hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất giữa công tác khuyến nông với Công ty CP supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao. Trung tâm Khuyến nông tiếp tục phối hợp với trạm khuyến nông các huyện, thành, thị tiếp tục thực hiện việc cung ứng phân bón chậm trả cho các xã trên địa bàn tỉnh. Năm 2018 có một số thay đổi trong triển khai cung ứng phân bón chậm trả so với các năm trước, cụ thể như sau:

- Giá thanh toán cho sản phẩm phân bón Lâm Thao chậm trả được áp dụng theo giá tại kho của Công ty CP supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao tại thời điểm ký hợp đồng và không tính lãi suất chậm trả; Vụ xuân thời hạn thanh toán chậm nhất đến 30/6 hàng năm; Vụ mùa thời hạn thanh toán chậm nhất đến 30/11 hàng năm.

- Số lượng phân cung ứng theo phương thức chậm trả tối đa cho các xã là 150 tấn/xã (trước đây là 100 tấn/xã).

- Công ty đã có sản phẩm phân bón mới chuyên dụng cho cây chè (NPK16.8.8) đã được Trung tâm Khuyến nông triển khai mô hình thử nghiệm nhiều điểm trong cả năm 2017 cho kết quả tốt; năng suất chè tăng từ 10-12% (tăng 12% so với bón phân đơn; tăng 10% so với bón NPK12.5.10).

Kết quả cung ứng phân bón chậm trả ở vụ xuân năm 2018, TTKN đã triển khai được hơn 2.742 tấn; trong đó được trợ cước vận chuyển là hơn 1.779 tấn.

Với sự tham gia tích cực của hệ thống khuyến nông từ cấp tỉnh, huyện, xã đã tiến hành cung ứng đúng thời điểm trước khi vào vụ gieo trồng để nông dân chủ động sản xuất, cung ứng đủ đúng chủng loại và số lượng theo yêu cầu đăng ký của các xã. Đồng thời với chính sách hỗ trợ cước vận chuyển mua phân bón chậm trả cho các xã ĐBKK và an toàn khu của tỉnh đã tạo thuận lợi cho các hộ nông dân vùng khó khăn có điều kiện đầu tư phân bón thâm canh cây trồng kịp thời vụ, bón đúng, bón đủ lượng phân theo khuyến cáo quy trình kỹ thuật nhằm tăng năng suất và chất lượng sản phẩm của các loại cây trồng, giúp người dân tăng thêm thu nhập, cải thiện đời sống

Nguyễn Thị Huyền - Trung tâm Khuyến nông Phú Thọ