Tập huấn triển khai phần mềm theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp cho các tỉnh Phú Thọ và Vĩnh Phúc
13:55' 28/11/2016

Ngày 14/11/2016, tại Chi cục Kiểm lâm tỉnh Phú Thọ, Ban quản lý dự án Phát triển hệ thống thông tin quản lý ngành lâm nghiệp tại Việt Nam - Giai đoạn II (FORMIS II) đã tổ chức tập huấn sử dụng phần mềm cho 50 học viên là cán bộ lãnh đạo và cán bộ kỹ thuật phụ trách công tác theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp tại các hạt Kiểm lâm, vườn quốc gia thuộc hai tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc. Lớp tập huấn tổ chức trong thời gian 10 ngày, kết thúc ngày 25/11/2016; Tới dự khai mạc và phát biểu chỉ đạo lớp tập huấn có Lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Phú Thọ, Điều phối viên miền Bắc Ban quản lý dự án.

Tại lớp tập huấn, các học viên được các chuyên gia về viễn thám, công nghệ thông tin hướng dẫn sử dụng phần mềm. Thành quả mà ban tổ chức lớp tập huấn mong muốn đạt được là sau khi tập huấn mỗi học viên sẽ cập nhật và truy suất thành thạo số liệu theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp hàng năm tại địa phương trên cơ sở kết quả số liệu Kiểm kê rừng đã được Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt. Việc tập huấn sử dụng phần mềm đã được Ban quản lý dự án triển khai tại gần 40 tỉnh, thành; Đây là phần mềm được viết trên mã nguồn mở, đã được Bộ Nông nghiệp và PTNT quyết định là phần mềm tạm thời phục vụ công tác theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp trên toàn quốc.

Phòng Tổ chức XDLL - Chi cục Kiểm lâm Phú Thọ