Tiếp tục xây dựng kiểm lâm địa bàn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ hiện nay
10:28' 9/10/2017


Phú Thọ là một tỉnh miền núi có gần 190 nghìn ha rừng và đất lâm nghiệp, chiếm phần lớn diện tích đất tự nhiên. Với vai trò là lực lượng nòng cốt trong công tác bảo vệ rừng, trong thời gian qua Chi cục kiểm lâm luôn chú trọng việc tìm và thực hiện các giải pháp để làm tốt nhiệm vụ được giao. Một trong những giải pháp quan trọng để làm tốt công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng đó là phải xây dựng, củng cố lực lượng kiểm lâm địa bàn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ hiện nay.

   Xác định được vai trò của lực lượng kiểm lâm địa bàn, Chi cục Kiểm lâm Phú Thọ đã quan tâm tiếp tục củng cố hệ thống các trạm kiểm lâm địa bàn, chỉ đạo tăng cường phân công kiểm lâm phụ trách địa bàn xã. Đến nay trên địa bàn tỉnh có 25 trạm kiểm lâm địa bàn với 116 công chức phụ trách địa bàn xã. Các trạm địa bàn đều được đặt ở các khu vực trọng điểm nơi có nhiều rừng, thực hiện nhiệm vụ tham mưu cho UBND xã, phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác bảo vệ và phát triển rừng. Lực lượng kiểm lâm địa bàn đã tạo mối quan hệ chặt chẽ với chính quyền địa phương cấp xã, tham mưu đắc lực cho UBND xã thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp theo Quyết định 245/1998/QĐ-TTg ngày 21/12/1998 của Thủ tướng Chính phủ nay là Quyết định số 07/2012/QĐ-TTg ngày 8/2/2012 ban hành một số chính sách tăng cường công tác bảo vệ rừng.  Kiểm lâm địa bàn đã tham mưu cho 176 xã có rừng và các công ty lâm nghiệp trên địa bàn tổ chức thực hiện tốt phương án quản lý bảo vệ rừng và PCCCR. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với các ban ngành, đoàn thể, trưởng thôn, bản làm tốt công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về rừng. 6 tháng đầu năm đã tổ chức 57 buổi tuyên truyền về quản lý bảo vệ rừng tại các khu hành chính, trong lực lượng dân quân tự về và các trường học. Do làm tốt công tác tuyên truyền nên nhận thức của người dân được nâng lên, rừng được trồng và bảo vệ tốt hơn.

    Trong những năm qua, lực lượng kiểm lâm địa bàn đã thực hiện tốt công tác khuyến lâm tại cơ sở, hướng dẫn nhân dân trồng rừng đạt năng suất và hiệu quả cao, kết hợp tạo vành đai xanh phòng chống cháy rừng và nâng cao thu nhập cho người dân. Được Sở Nông nghiệp và PTNT giao thêm nhiệm vụ về phát triển rừng cho Chi cục Kiểm lâm, lực lượng kiểm lâm địa bàn đã trực tiếp chỉ đạo thực hiện trồng rừng tập trung của chương trình bảo vệ và phát triển rừng. Năm 2017 đã trồng được gần 9.000 ha rừng. Kiểm lâm địa bàn luôn phối hợp với các cơ quan, ban ngành, đoàn thể tăng cường tuần tra, kiểm soát địa bàn đặc biệt là địa bàn tại các khu rừng tự nhiên, địa bàn giáp ranh, kịp thời phát hiện và xử lý khi có cháy rừng, phá rừng xảy ra. Trong 6 tháng đầu năm, lực lượng kiểm lâm toàn tỉnh đã kiểm tra phát hiện và xử lý hành chính 124 vụ vi phạm pháp luật về rừng. Trong đó kiểm lâm địa bàn phát hiện và xử lý 75% số vụ. Trên địa bàn tỉnh không có phá rừng lớn xảy ra, chỉ xảy ra 2 vụ cháy rừng nhỏ, không có thiệt hại lớn.

    Để tiếp tục đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ rừng, trong thời gian tới  Chi cục Kiểm lâm tiếp tục củng cố hệ thống các trạm kiểm lâm địa bàn, tạo điều kiện nơi ở và làm việc để cán bộ yên tâm công tác. Tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, công chức nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm trong thực thi công vụ, rèn luyện đạo đức, lối sống, tác phong và lề lối làm việc “tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Thực hiện cải cách hành chính, tinh giản biên chế ở văn phòng Chi cục và văn phòng tại các đơn vị trực thuộc để tăng cường lực lượng kiểm lâm địa bàn. Tập trung cán bộ xuống công tác tại các khu vực có nhiều rừng tự nhiên, đảm bảo quân số  thực hiện nhiệm vụ “bảo vệ rừng tại gốc”. Hàng năm Chi cục  có phương án củng cố, xây dựng nâng cao hoạt động của kiểm lâm địa bàn, chú trọng công tác kiểm tra hoạt động của kiểm lâm đặc biệt là kiểm lâm địa bàn,  tổ chức thi kiểm tra trình độ nghiệp vụ của công chức kiểm lâm địa bàn là tiêu chí đánh giá chất lượng công chức. Đồng thời tăng cường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ về cả chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị, quản lý Nhà nước, sử dụng vũ khí quân dụng, công cụ hỗ trợ,cho kiểm lâm địa bàn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.                        

Đỗ Ngọc Đoàn - Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Phú Thọ