Tập huấn cho công tác bảo vệ và phát triển rừng – PCCCR cho hội viên hội cựu chiến binh tại Thanh Sơn
11:11' 25/10/2017
Lớp tập huấn công tác Quản lý bảo vệ và phát triển rừng - PCCCR cho hơn 50 hội viên Hội Cựu chiến binh xã.

Thực hiện chương trình phối hợp tuyên truyền giữa lực lượng Kiểm lâm và các Ban ngành đoàn thể trên địa bàn tỉnh, vừa qua tại UBND xã Võ Miếu huyện Thanh Sơn, Chi cục Kiểm lâm Phú Thọ phối hợp với Hội Cựu chiến binh tỉnh tổ chức lớp tập huấn công tác Quản lý bảo vệ và phát triển rừng - PCCCR cho hơn 50 hội viên Hội Cựu chiến binh xã.

          Tại lớp tập huấn, các tuyên truyền viên là lãnh đạo, cán bộ của Hạt Kiểm lâm Thanh Sơn đã trao đổi, cung cấp những thông tin liên quan đến công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng; phổ biến các biện pháp phòng cháy chữa cháy rừng; giới thiệu các mô hình phát triển kinh tế đồi rừng điển hình, có hiệu quả cao; kỹ thuật trồng và chăm sóc một số loài cây lâm nghiệp đa tác dụng đến toàn thể hội viên Hội Cựu chiến binh xã Võ Miếu.

Qua đó góp phần trang bị những kiến thức về công tác quản lý bảo vệ, phát triển rừng; trú trọng công tác phòng cháy chữa cháy rừng, giúp cho các hội viên hiểu rõ và nắm bắt được các kỹ thuật, biện pháp cũng như kinh nghiệm trong công tác phòng cháy chữa cháy rừng. Việc giới thiệu các mô hình, kinh nghiệm về phát triển kinh tế từ đồi rừng giúp cho các hội viên mạnh dạn đầu tư phát huy thế mạnh là tiềm năng đất lâm nghiệp tại địa phương; phát triển công tác trồng rừng, xây dựng các mô hình kinh tế đồi rừng hiệu quả nhằm xóa đói, giảm nghèo và đi lên làm giàu chính đáng.

Trương Tất Bảy – Chi cục Kiểm lâm Phú Thọ