Công tác chuẩn bị cho trồng rừng vụ Xuân 2018
15:13' 2/2/2018

Hiện nay, cùng với việc thực hiện công tác chuẩn bị cho lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ năm 2018, các địa phương trên địa bàn tỉnh đang chuẩn bị các điều kiện để thực hiện kế hoạch trồng rừng vụ xuân năm 2018.

Năm 2017, toàn tỉnh đã trồng rừng vượt kế hoạch đề ra với 9.726,3 ha, đạt 100,5% kế hoạch. Phát huy kết quả đạt được đồng thời chuẩn bị cho kế hoạch trồng rừng vụ xuân năm 2018, ngay từ cuối năm 2017, Sở Nông nghiệp và PTNT đã phối hợp với UBND các huyện, thành, thị thực hiện rà soát diện tích có khả năng trồng rừng, qua đó tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng kế hoạch trồng rừng sát thực tế và đạt hiệu quả. Chỉ đạo các công ty, doanh nghiệp, hộ kinh doanh giống cây lâm nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh có kế hoạch gieo ươm cây giống, đảm bảo tiêu chuẩn về chất lượng để phục vụ kế hoạch trồng rừng vụ xuân cũng như cả năm.

Năm 2018, toàn tỉnh sẽ trồng mới 10.580 ha rừng tập trung, trong đó có 10.500 ha rừng sản xuất, 80 ha rừng đặc dụng và 870 nghìn cây phân tán. Diện tích trồng rừng tập trung chủ yếu tại các huyện Tân Sơn, Thanh Sơn, Yên Lập, Đoan Hùng, Hạ Hòa. Hầu hết các diện tích đất đều đã được người dân thu dọn thực bì và tiến hành cuốc hố trồng cây. Song song với việc chuẩn bị hiện trường trồng rừng thì tại các vườn ươm nguồn cây giống đã cơ bản được bảo đảm cả về số lượng và chất lượng, trong đó chủ yếu là các giống cây Keo lai, Keo tai tượng… Để đảm bảo chất lượng cây giống khi xuất vườn, Sở Nông nghiệp và PTNT đã chỉ đạo Chi cục Lâm nghiệp thực hiện kiểm tra cây giống theo quy định. Đồng thời yêu cầu các vườn ươm cam kết cây giống phải đạt tiêu chuẩn chất lượng tốt mới được phép xuất vườn để đưa lên rừng trồng.

Bên cạnh công tác chuẩn bị các điều kiện cho kế hoạch trồng rừng vụ xuân thì ngành nông nghiệp cũng phối hợp với các huyện, thành, thị khẩn trương rà soát những diện tích đất trống. Mục tiêu được đặt ra là công tác rà soát đất sẽ phải hoàn thành trước trồng rừng vụ xuân, không để đất trống, để bảo đảm kế hoạch trồng rừng của năm.

Nguyễn Trung Hiếu - Chi cục Lâm nghiệp Phú Thọ