Hạt Kiểm lâm Đoan Hùng với công tác quản lý, bảo vệ rừng và phát triển kinh doanh chế biến lâm sản
9:24' 15/3/2018

Đoan Hùng là huyện miền núi phía Bắc tỉnh Phú Thọ với diện tích rừng và đất lâm nghiệp là 12.958,32 ha; chiếm 42,83% tổng diện tích tự nhiên toàn huyện. Hàng năm diện tích trồng và khai thác rừng lên đến hàng nghìn ha, sản phẩm gỗ khai thác từ rừng chủ yếu là các loại như: Keo, Bạch đàn... là cơ sở cho nghề kinh doanh chế biến lâm sản trên địa bàn huyện phát triển, tạo công ăn việc làm cho hàng ngàn lao động nông thôn.

          Theo báo cáo thống kê của Hạt Kiểm lâm Đoan Hùng, hiện nay trên địa bàn huyện có 154 cơ sở chế biến, kinh doanh lâm sản hoạt động thường xuyên và còn nhiều cơ sở hoạt động theo mùa vụ. Để các chủ cơ sở kinh doanh chế biến lâm sản sản xuất, kinh doanh có hiệu quả, Hạt Kiểm lâm Đoan Hùng đã chủ động phối hợp với chính quyền địa phương thường xuyên tuyên truyền phổ biến các quy định của nhà nước trong kinh doanh chế biến lâm sản để các chủ cơ sở nắm bắt và thực hiện đúng các quy định của pháp luật.

          Bên cạnh việc vận động tuyên truyền, hàng năm Hạt Kiểm lâm phối hợp cùng Công an huyện, chính quyền địa phương tiến hành kiểm tra việc thực hiện các quy định của Nhà nước về kinh doanh chế biến lâm sản, nội dung chủ yếu về khai báo nguồn gốc lâm sản, an toàn lao động, vệ sinh môi trường... Qua đó tạo điều kiện cho công tác quản lý, kiểm tra thực hiện đúng các quy định, giúp người sản xuất chứng nhận được nguồn gốc, thuận lợi cho việc kinh doanh lâm sản trên địa bàn ngày càng phát triển, từ đó tạo công ăn, việc làm, thu nhập cho nhân dân trong huyện và các vùng lân cận. Điển hình như Công ty tư nhân Thanh Lam tại xã Ngọc Quan, tại đây có gần 100 lao động đang làm việc, sản phẩm chủ yếu của công ty gỗ Keo xẻ xuất khẩu luôn tuân thủ và thực hiện đúng các quy định của Nhà nước về kinh doanh chế biến lâm sản, đặc biệt là việc chứng minh nguồn gốc lâm sản khi nhập và xuất, hàng tháng cơ sở tạo công ăn việc làm cho hàng trăm công nhân với mức lương trung bình từ 4 đến 6 triệu đồng/ người/ tháng.

          Trong thời gian tới Hạt Kiểm lâm Đoan Hùng tiếp tục phối hợp với các ban ngành, đoàn thể và chính quyền địa phương các xã tiếp tục tuyên truyền, vận động các cơ sở kinh doanh chế biến lâm sản, hướng dẫn thực hiện thủ tục theo đúng quy định của pháp luật tạo điều kiện thuận lợi để các cơ sở kinh doanh chế biến lâm sản không ngừng phát triển góp phần vào sự phát triển kinh tế đồi rừng trên địa bàn huyện./.                              

                                                      Nguyễn Thị Phương Hồng - Hạt Kiểm lâm Đoan Hùng