Kết quả ngày lễ ra quân phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn bác Hồ” Xuân Mậu Tuất - năm 2018
9:56' 15/3/2018

Năm 1960, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã kêu gọi toàn dân hưởng ứng “Tết trồng cây”. Đây là Tết trồng cây đầu tiên do Chủ tịch Hồ Chí Minh phát động. Người đã chỉ rõ lợi ích của việc trồng cây là để lấy gỗ, cải tạo cảnh quan, bảo vệ môi trường. Từ đó trở đi, năm nào Người cũng nhắc nhở, theo dõi phong trào trồng cây. Thực hiện lời dạy của Bác, phong trào “Tết trồng cây” đã được các cấp uỷ Đảng, chính quyền và nhân dân cả nước nói chung, Phú Thọ nói riêng tích cực tham gia hưởng ứng. Phong trào trồng cây, trồng rừng, bảo vệ rừng đã phát triển không ngừng và thu được những kết quả to lớn. Vào những ngày đầu xuân, lễ phát động Tết trồng cây được diễn ra sôi nổi tại các địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Năm 2018, được sự chỉ đạo của UBND tỉnh Phú Thọ, Sở Nông nghiệp và PTNT đã phối hợp với UBND các huyện, thành, thị, các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, chuẩn bị các điều kiện cho lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Mậu Tuất - năm 2018. Trong các ngày từ 21-23/2/2018, lễ phát động tết trồng cây đã được tổ chức thuận lợi và thành công trên khắp địa bàn tỉnh, trong đó toàn tỉnh trồng được trên 3.100 cây phân tán; trên 6,0 ha rừng tập trung. Các loài cây trồng chủ yếu là: Hoa Ban, Sao đen, Keo tai tượng, Lim xanh, Chò chỉ, Lát hoa, các loài cây ăn quả...

Chi cục Lâm nghiệp