Yên Lập Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ PTR, PCCCR.
9:6' 19/10/2018
Kiểm lâm Yên Lập hướng dẫn người dân chăm sóc rừng trồng.


Yên Lập
là huyện miền núi, có diện tích rừng và đất lâm nghiệp 27.078,69 ha, trong đó: Diện tích rừng đặc dụng là: 329,5ha; diện tích rừng phòng hộ là: 8.606,27ha; diện tích rừng sản xuất là: 18.142,93ha, chiếm phần lớn tổng diện tích đất tự nhiên của huyện, là huyện có tiềm năng, lợi thế về phát triển lâm nghiệp nên việc quản lý, bảo vệ và phát triển rừng được đặc biệt chú trọng từ huyện đến cơ sở, qua đó góp phần bảo vệ và phát triển tốt diện tích rừng hiện có.
Để thực hiện việc bảo vệ và phát triển rừng có hiệu quả, Hạt Kiểm lâm Yên Lập đã chủ động, tích cực tham mưu giúp UBND huyện và Chi cục Kiểm lâm thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp. Tham mưu trong việc ban hành các cơ chế, chính sách, trong đó, đã có nhiều giải pháp phù hợp với điều kiện thực tiễn đối với công tác quản lý, bảo vệ phát triển rừng, tổ chức thực hiện tốt công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn.
Xác định tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về rừng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý bảo vệ rừng, Hạt kiểm lâm Yên Lập đã phối hợp với các đơn vị tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về rừng cho các tầng lớp nhân dân bằng nhiều hình thức; chỉ đạo bộ phận kỹ thuật và các Trạm kiểm lâm chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền ngay từ đầu năm.  Đối tượng tuyên truyền tập trung vào cán bộ xã, Trưởng khu, Bí thư chi bộ, lực lượng dân quân tự vệ, học sinh và người dân. Trong 9 tháng đầu năm 2018, Hạt đã tổ chức 21 buổi tuyên truyền về bảo vệ rừng, PCCR tại các khu hành chính, trường học và lực lượng dân quân tự vệ với 1047 lượt người tham gia. Hạt kiểm lâm cũng đã phối hợp với Đài truyền thanh huyện, xã thường xuyên tuyên truyền về công tác bảo vệ và phát triển rừng. Ngoài ra còn sử dụng pa nô, áp phích, kẻ vẽ các khẩu hiệu tuyên truyền trực quan về công tác này, góp phần nâng cao nhận thức và nghiệp vụ công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng cho các tầng lớp nhân dân…
Bên cạnh đó, công tác quản lý Nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp cũng được tăng cường. Hạt kiểm lâm thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm tra rừng trên địa bàn, đặc biệt là các khu rừng phòng hộ trọng điểm của các xã Trung Sơn, Xuân An, Mỹ Lương… phối hợp với các ngành chức năng tăng cường các biện pháp cấp bách để bảo vệ và phát triển rừng; chỉ đạo bộ phận pháp chế, tổ kiểm lâm cơ động thường xuyên phối hợp với các lực lượng công an, quân đội để kiểm tra, kiểm soát các tụ điểm kinh doanh, vận chuyển, mua bán lâm sản trái phép. Từ đầu năm đến nay Kiểm lâm Yên Lập đã phát hiện, xử lý 14 vụ vi phạm pháp luật về rừng.

Trong đó: - Vi phạm về mua bán, cất giữ lâm sản trái phép 02 vụ

                 - Phá rừng trái phép 8 vụ

                 - Vi phạm thủ tục hành chính 04 vụ

Với tổng số tiền thu nộp ngân sách Nhà nước là: 49.883.000 đồng.

Thường xuyên hướng dẫn cho các tổ chức, cá nhân hoàn thiện thủ tục trong kinh doanh chế biến lâm sản và nuôi nhốt động vật hoang dã; tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân phát triển kinh tế ngành nghề theo đúng quy định của pháp luật.
Về công tác phát triển rừng, Kiểm lâm huyện đã tập trung hướng dẫn kỹ thuật cho người dân thông qua các lớp tập huấn, các buổi tuyên truyền, phát tờ rơi, loa truyền thanh… Vì vậy, bà con đã biết trồng rừng đúng kỹ thuật và đầu tư phân bón, công chăm sóc nên rừng trồng sinh trưởng và phát triển tốt. Từ đầu năm đến nay, toàn huyện trồng được 1.598,9 ha rừng trồng tập trung; 161.400 cây phân tán; trồng cây dược liệu dưới tán rừng được 11,5ha. Đã chỉ đạo thực hiện chuyển hóa 230 ha rừng theo mô hình chuyển hóa rừng gỗ lớn, đạt 100% kế hoạch.              
Với mục tiêu bảo vệ tốt diện tích rừng hiện có, Hạt kiểm lâm Yên Lập đã chỉ đạo các Trạm kiểm lâm địa bàn phối hợp với chính quyền các xã thực hiện tốt các quyết định của Thủ tướng Chính phủ về trách nhiệm quản lý Nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp; tăng cường giám sát, hướng dẫn các chủ rừng trong việc khai thác gỗ và lâm sản theo quy định…

                             Trương Tất Bẩy - Chi cục Kiểm lâm Phú Thọ