Hội nghị trực tuyến triển khai kế hoạch năm cao điểm hành động vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2017
10:32' 9/3/2017
Ngày 10 / 02/2017, Bộ Nông nghiệp và PTNT tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến triển khai Kế hoạch Năm cao điểm hành động vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2017. Bộ Trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Nguyễn Xuân Cường chủ trì Hội nghị. Tại điểm cầu Phú Thọ, dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thanh Hải - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn - Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT cùng đại diện lãnh đạo một số các sở, ngành.
Bộ Trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Nguyễn Xuân Cường chủ trì Hội nghị

Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và PTNT, năm 2016 được Bộ chọn là “Năm cao điểm hành động về vệ sinh ATTP trong lĩnh vực nông nghiệp”. Trên cơ sở đó các cơ quan trung ương và địa phương đã tập trung nguồn lực, triển khai nhiều biện pháp quyết liệt và đạt được những kết quả quan trọng. Tập trung triển khai bốn nhiệm vụ trọng tâp là: Hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn kỹ thuật; Tăng cường thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm chất lượng vật tư nông nghiệp và ATTP; Tăng cường thông tin, truyền thông về ATTP, giới thiệu, quảng bá các nông sản thực phẩm an toàn đã được chứng nhận của cơ quan quản lý chất lượng đến người tiêu dùng; Phát triển các chuỗi cung ứng nông sản an toàn. Những biện pháp chỉ đạo, điều hành quyết liệt của Bộ, sự vào cuộc của các địa phương, sự phối hợp của các Bộ, ngành là nhân tố cơ bản để toàn ngành đạt được các mục tiêu của năm cao điểm. Đã tạo chuyển biến rõ nét về ATTP, đặc biệt là xử lý căn cơ một số vấn đề nổi cộm mất ATTP như sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, lạm dụng thuốc BVTV, thuốc thú y, hóa chất, kháng sinh trong sản xuất kinh doanh nông sản thực phẩm. Năm 2017, Bộ Nông nghiệp và PTNT tiếp tục xác định là Năm cao điểm hành động vệ sinh, an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp. Đề ra năm nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu: Tiếp tục hoàn thiên cơ chế chính sách, pháp luật; Tiếp tục đẩy mạnh thông tin, truyền thông về an toàn thực phẩm; Tăng cường giám sát, kiểm tra, xử lý vi phạm về ATTP; Tổ chức sản xuất kết nối với tiêu thụ nông sản thực phẩm an toàn; Tổ chức lực lượng và nâng cao năng lực cho cán bộ tham gia quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và ATTP các cấp.

Đối với tỉnh ta, công tác quản lý nhà nước về chất lượng ATTP đã có sự vào cuộc tích cực của các cấp, các ngành tạo sự chuyển biến ở các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản. Các hoạt động tuyên truyền về Đợt cao điểm hành động năm ATTP được tăng cường từ đó nâng cáo nhận thức, ý thức trách nhiệm của người dân, cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản, đảm bảo sức khỏe của người dân trên đại bàn tỉnh. Công tác kiểm tra, thanh tra chuyên ngành, giám sát xác nhận sản phẩm an toàn và xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm an toàn được Sở Nông nghiệp và PTNT chỉ đạo các đơn vị triển khai có hiệu quả; Trong năm 2016, đã thanh, kiểm tra 441 tổ chức, cá nhân trong đó 36 tổ chức, cá nhân vi phạm thuộc lĩnh vực thú y, bảo vệ và kiểm dịch thực vật, thức ăn chăn nuôi, an toàn thực phẩm với tổng số tiền xử phạt 124,5 triệu đồng; tiêu hủy 5 loại sản phẩm, đình chỉ sản xuất 04 cơ sở. Hoạt động giám sát ATTP được tăng cường, đã lấy trên diện rộng 225 mẫu rau, chè, thịt, thủy sản kiểm tra dư lượng thuốc BVTV, kháng sinh, chất cấm, phụ gia thực phẩm, đây là cơ sở quan trọng giúp cho các cơ quan quản lý phát hiện, ngăn chặn, cảnh báo tới các cơ sở sản xuất, kinh doanh vi phạm điều tra xác định nguyên nhân, có biện pháp quản lý kịp thời.

Kết luận Hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường nhấn mạnh: Thời gian tới, yêu cầu các địa phương tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành về quản lý vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp. Mục tiêu nhằm nâng cao trách nhiệm, chấn chỉnh, ngăn chặn hiệu quả, tạo bước chuyển biến căn bản, từng bước giải quyết dứt điểm các hành vi vi phạm về VSATTP. Phấn đấu đến cuối năm 2017, tỷ lệ mẫu giám sát vi phạm quy định về tồn dư thuốc bảo vệ thực vật trong rau, củ, quả; tồn dư hóa chất, kháng sinh trong các loại sản phẩm thịt, thủy sản giảm 10% so với năm 2016.

                                     Lê Hồng Phương  - Chi cục Quản lý CL NLS-TS