Tập huấn nghiệp vụ công tác quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm sản và thủy sản
8:41' 4/7/2017
Học viên thực hành lấy mẫu và phương pháp thử nhanh bằng Kist thử dư lượng thuốc BVTV trên sản phẩm rau

Vừa qua, từ ngày 30 đến 31 tháng 5 năm 2017, tại thành phố Việt Trì, Chi cục quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản tổ chức lớp tập huấn “Nâng cao nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra, giám sát chất lượng sản phẩm nông lâm thủy sản” cho đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Tham gia lớp tập huấn gồm 70 học viên là cán bộ thuộc các phòng, đơn vị  thuộc Sở, cán bộ phòng Nông nghiệp và PTNT (phòng Kinh tế) các huyện, thành, thị và đại diện các xã, phường, thị trấn có nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông sản thực phẩm.

Trong thời gian diễn ra lớp tập huấn, các học viên đã được giảng viên thuộc Thanh tra Bộ Nông nghiệp và PTNT và Cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản đã phổ biến, hướng dẫn những nội dung liên quan đến công tác quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản như: Các văn bản về công tác quản lý chất lượng về an toàn thực phẩm, nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra chuyên ngành; xử phạt hành chính khi phát hiện cơ sở vi phạm quy định về an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông lâm thủy sản. Đồng thời các chuyên viên của Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản cũng đã hướng dẫn cho các học viên của lớp tập huấn về nghiệp vụ lấy mẫu và phương pháp thử nhanh bằng kist thử dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trên rau, quả; hàn the trên mẫu giò, chả; chất cấm trên mẫu thịt,...

Thông qua lớp tập huấn, các học viên đã được nâng cao kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ từ đó góp phần thực hiện và tham mưu có hiệu quả công tác quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản trong lĩnh vực nông nghiệp ở các cấp.

                           Lê Hồng Phương - Chi cục QLCL NLS -TS