Những điểm mới trong quản lý an toàn thực phẩm theo Nghị định 15/2018/NĐ-CP
13:45' 16/4/2018

Thủ tướng Chính phủ mới ban hành Nghị định số 15/2018/NĐ-CP thay thế Nghị định số 38/2012/NĐ-CP hướng dẫn một số điều của Luật An toàn thực phẩm có hiệu lực từ ngày 02/02/2018. Điểm mới của Nghị định này đó là thay đổi cách thức kiểm tra chuyên ngành từ tiền kiểm sang hậu kiểm, phân quyền quản lý nhiều hơn cho chính quyền địa phương các cấp và giảm quản lý chồng chéo giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực ATTP.

Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm tự công bố sản phẩm của mình và chịu trách nhiệm trước pháp luật về công bố, đó là: Thực phẩm đã qua chế biến bao gói sẵn, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ chứa đựng thực phẩm, vật liệu bao gói tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm. Đối với những sản phẩm, nguyên liệu sản xuất, nhập khẩu chỉ dùng để sản xuất, gia công hàng xuất khẩu hoặc phục vụ cho việc sản xuất nội bộ của tổ chức, cá nhân không tiêu thụ tại thị trường trong nước, được miễn thực hiện thủ tục tự công bố sản phẩm. Căn cứ công bố của cơ sở, cơ quan quản lý nhà nước sẽ hậu kiểm, kiểm tra, xử phạt nếu phát hiện sai phạm, trong đó sẽ mở rộng phạm vi, nâng cao mức xử phạt theo quy định pháp luật.

          Đối với các sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt; sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi; phụ gia thực phẩm hỗn hợp có công dụng mới, phụ gia thực phẩm không thuộc trong danh mục phụ gia được phép sử dụng trong thực phẩm hoặc không đúng đối tượng sử dụng do Bộ Y tế quy định thì tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm đó phải đăng ký bản công bố sản phẩm.

Tại Nghị định này cũng thay đổi quy định về điều kiện sản xuất, kinh doanh để đảm bảo ATTP, tiệm cận với các phương thức quản lý chung trên toàn cầu. Đó là mở rộng diện các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm không cần phải có Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP nếu cơ sở được cấp một trong các Giấy chứng nhận sau: Thực hành sản xuất tốt (GMP); Hệ thống phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn (HACCP); Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm ISO 22000; Tiêu chuẩn thực phẩm quốc tế (IFS); Tiêu chuẩn toàn cầu về an toàn thực phẩm (BRC); Chứng nhận hệ thống an toàn thực phẩm (FSSC 22000) hoặc tương đương còn hiệu lực. Cũng như mở rộng đối tượng, các cơ sở không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP, như: Sản xuất ban đầu nhỏ lẻ; Sản xuất, kinh doanh thực phẩm không có địa điểm cố định; Sơ chế nhỏ lẻ; Kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ; Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn; Sản xuất, kinh doanh dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm; Nhà hàng trong khách sạn; Bếp ăn tập thể không có đăng ký ngành nghề kinh doanh thực phẩm; Kinh doanh thức ăn đường phố không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP. Nghị định số 15/2018/NĐ-CP cũng quy định cụ thể các thực phẩm phải đăng ký nội dung trước khi quảng cáo là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt; sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi không thuộc trường hợp cấm quảng cáo quy định tại Điều 7 của Luật quảng cáo.

Về phân công trách nhiệm quản lý nhà nước về ATTP, Nghị định đã phân công rõ trách nhiệm quản lý của 3 Bộ gồm Y tế, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo hướng các Bộ quản lý theo nhóm ngành hàng từ đầu đến cuối. Riêng đối với một số cơ sở sản xuất nhiều loại sản phẩm thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý của  02 cơ quan quản lý chuyên ngành trở lên thì cơ quan quản lý sản phẩm lớn nhất trong các sản phẩm của cơ sở sản xuất là cơ quan quản lý; Cở sở không thực hiện công đoạn sản xuất nhưng kinh doanh nhiều loại sản phẩm thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý của từ 02 cơ quan quản lý chuyên ngành trở lên do ngành Công Thương quản lý, trừ trường hợp là chợ đầu mối, đấu giá nông sản; Trường hợp cơ sở vừa sản xuất vừa kinh doanh nhiều loại sản phẩm thuộc thẩm quyền quản lý của từ 02 cơ quan quản lý chuyên ngành trở lên thì tổ chức, cá nhân có quyền lựa chọn cơ quan quản lý chuyên ngành về ATTP để thực hiện các thủ tục hành chính.

                                           
Lê Thị Thu Thủy – Chi cục QLCL NLS-TS