Traị sản xuất giống thuỷ sản Phú Thọ chuẩn bị sản xuất cá giống qua đông năm 2015
14:5' 26/11/2015

Trại sản xuất giống thủy sản trực thuộc Chi cục Thủy sản là đơn vị cung ứng cá giống chủ lực trong tỉnh, hàng năm, trại sản xuất được khoảng 7 triệu con cá giống các loại. Riêng trong năm 2015 đã sản xuất được 6,7 triệu cá Chép bột, 1,5 triệu rô phi đơn tính; Ương nuôi 6,3 triệu cá giống các loại (cá Chép: 2,5 triệu con, Diêu hồng: 0,2 triệu con, rô phi đơn tính: 1,5 triệu con, Trôi, mè, trắm: 2,1 triệu con)

Ảnh: Cải tạo ao ương cá hương, cá giống qua đông tại Trại sản xuất giống thủy sản – Chi cục Thủy sản tỉnh Phú Thọ

Để chủ động nguồn cá giống đáp ứng nhu cầu của các hộ nuôi ngay từ đầu vụ năm 2016, ngay từ tháng 10/2015, trại sản xuất giống thủy sản đã tiến hành cải tạo ao để ương cá hương cá giống qua mùa đông với kế hoạch ương nuôi khoảng 0,6 triệu các loại cá hương và cá giống qua vụ đông sang năm 2016 cụ thể: Ương nuôi 4.000 các chép giống cỡ 300g/con, 350.000 các chép giống cỡ 250 -300 con/kg, 5.000 con cá giống trắm cỏ, trôi, mè cỡ 500g/con, ương nuôi khoảng 250.000 cá chép hương dòng chọn giống cỡ 4.000-5.000 con/kg.

Đinh Văn Huấn – Chi cục Thủy sản