Đẩy mạnh liên kết trong sản xuất thủy sản
17:7' 28/7/2016
Hội thảo liên kết trong sản xuất thủy sản

Sáng ngày 15 tháng 7 năm 2016, Chi cục Thủy sản sản tổ chức hội thảo Đẩy mạnh liên kết trong sản xuất thủy sản. Có 30 đại biểu dự hội nghị đại diện cho 19 Doanh nghiệp, HTX nuôi thủy sản trên địa bàn: Lâm Thao, Tam Nông, Thanh Thủy, Việt Trì, Hạ Hòa, Đoan Hùng, Thanh Ba, Phù Ninh và các phóng viên Đài PT-TH, Báo Phú Thọ đến dự đưa tin.

Với các thông tin khái quát cơ bản về tình hình sản xuất trong liên kết thủy sản hiện nay trên địa bàn tỉnh của Lãnh đạo Chi cục Thủy nêu ra tại hội nghị đã tập trung vào các vấn đề: mối liên kết sản xuất và tiêu thụ thuỷ sản còn thiếu và yếu; mấu chốt vẫn là đầu ra của sản phẩm không ổn định; liên kết tổ chức trong sản xuất còn lỏng lẻo, mạnh ai người ấy làm, chưa có tính liên kết chặt chẽ, sản xuất thiếu tính định hướng về thị trường, bố trí cơ cấu nuôi chưa hợp lý, phân lớp cỡ cá thương phẩm không đều, chất lượng sản phẩm còn hạn chế; quy trình nuôi áp dụng chưa đồng bộ... Qua thảo luận giữa các đại biểu, trao đổi, phân tích về liên kết trong sản xuất thủy sản, các ý kiến của Doanh nghiệp, HTX đầu tư vào nuôi thuỷ sản trên địa bàn đã thẳng thắn tập trung vào các vấn đề: khó khăn, vướng mắc bàn đầu khi thành lập Doanh nghiệp, HTX Thủy sản; thông tin tìm kiếm thị trường đầu ra của sản phẩm, nguồn vốn vay cho sản xuất thủy sản còn ở mức thấp; xây dựng quy chế hoạt động của Doanh nghiệp và HTX để thuận lợi cho sản xuất và kinh doanh; xây dựng kế hoạch cho các mục tiêu ngắn hạn và dài hạn mang tính chiến lược lâu dài trong liên kết sản xuất.

 Một số đề xuất giải pháp cho mục tiêu hội thảo lần này đã được đưa ra: (1) Tổ chức liên kết trong sản xuất chặt chẽ, (2) Xây dựng chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất hàng năm, (3) Xây dựng uy tín chất lượng dịch vụ, (4) Áp dụng các quy trình triệt để (quy trình nuôi an toàn thực phẩm, quy trình nuôi VietGAP,…), (4) Tối thiểu hóa đầu vào và tối đa hóa đầu ra; đồng thời phát triển mô hình Doanh nghiệp, HTX thủy sản theo chiều rộng và liên kết tổ chức sản xuất theo chiều sâu.

 Lê Đình Võ – Chi cục Thuỷ sản Phú Thọ