Diễn đàn khoa học công nghệ thủy sản các tỉnh phía Bắc
14:59' 4/7/2017
Toàn cảnh diễn đàn KHCN thủy sản

Ngày 27/6/2017, tại Trung tâm hội nghị tỉnh Phú Thọ, Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Phú Thọ phối hợp với Tổng cục Thủy sản tổ chức diễn đàn khoa học công nghệ thủy sản các tỉnh phía Bắc. Thành phần: Tổng cục Thủy sản, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, Vụ khoa học công nghệ và môi trường, Vụ Tài Chính, các tổ chức khoa học công nghệ thủy sản; đại diện các Sở, Ngành của 28 tỉnh khu vực phía Bắc từ Hà Tĩnh trở ra; đại diện một số hiệp hội, cơ sở sản xuất, kinh doanh lĩnh vực thủy sản với trên 130 đại biểu tham dự. Diễn đàn đã trao đổi, thảo luận về 03 nội dung chính đó là:

(1) Định hướng nghiên cứu và hướng dẫn kế hoạch chuyển giao KHCN tại các tỉnh phía Bắc. (2) Một số kết quả nghiên cứu, chuyển giao KHCN nổi bật trong lĩnh vực thủy sản. (3) Giới thiệu một số tiến bộ kỹ thuật trong nuôi trồng thủy sản.

Tại diễn đàn các đại biểu đã trao đổi, thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm trong cách tiếp cận, triển khai cơ chế chính sách, áp dụng tiến bộ KHCN thủy sản vào địa phương phù hợp với thực tế sản xuất.

Kết luận tại buổi diễn đàn, Ông Trần Đình Luân - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản đề nghị Sở Nông nghiệp và PTNT của các địa phương phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành trình UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch chuyển giao, ứng dụng KHCN theo Quyết định 655/QĐ-BNN-TCCS; phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn thực hiện chính sách về KHCN tại địa phương để tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả.

Lê Đình Võ - CCTS