Trại sản xuất giống cấp 1 – Chi cục Thủy sản Phú Thọ đẩy mạnh sản xuất, ương nuôi giống thủy sản có giá trị kinh tế phục vụ nhu cầu nuôi thủy sản có giá trị kinh tế phục vụ nhu cầu nuôi thủy sản.
10:16' 9/3/2017

Kiểm tra cá Chép chọn dòng để tiến hành cho sinh sản tại Trại sản xuất giống cấp 1.

Để đáp ứng nhu cầu giống có chất lượng, giá trị trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, ngay từ đầu năm 2017, Trại sản xuất giống cấp 1 - Chi cục Thủy sản đã chủ động cho đẻ trên 1,5 triệu cá bột Chép chọn dòng và ương nuôi lên cá giống tiêu chuẩn để cung ứng cho người dân ngay từ đầu mùa vụ, cùng với đó tích cực thu gom và chăm sóc nuôi vỗ thành thục các đối tượng giống cá bản địa để tiến hành nuôi vỗ cho sinh sản như: cá Trê đồng, cá quả ta… từng bước tái cơ cấu giống nuôi, tăng cơ cấu giống nuôi có giá trị đưa vào nuôi trên địa bàn.

Theo kế hoạch sản xuất năm 2017, Trại sản xuất giống cấp 1 tiến hành sản xuất và cung ứng 2,0 triệu cá Chép hương và 2,0 triệu cá giống có giá trị kinh tế, trong đó: 0,05 triệu giống cá lăng chấm; 0,02 triệu giống cá bỗng; 0,08 triệu giống cá quả; 0,5 triệu cá trê đồng; 0,8 triệu cá chép lai; 0,5 triệu cá Rô phi; 0,05 triệu cá khác. Đồng thời tiến hành tuyển chọn đàn cá hậu bị, bố mẹ như cá Chép, cáTrắm cỏ,… để phục vụ nhu cầu thay thế đàn cá bố mẹ, hậu bị cho 04 cơ sở sản xuất cá bột trên địa bàn: huyện Yên Lập: 02 cơ sở; Thanh Ba: 01 cơ sở; Cẩm Khể: 01 cơ sở.

Bên cạnh công tác sản xuất giống, Trại sản xuất giống cấp 1 tích cực đẩy mạnh công tác tập huấn, hội thảo ngay từ đầu vụ sản xuất để người dân lựa chọn áp dụng các quy trình nuôi tốt, an toàn tăng năng suất, hiệu quả trên đơn vị diện tích và hướng tới sản xuất thủy sản theo hướng nông nghiệp hữu cơ, an toàn sinh học,… đảm bảo năng suất, chất lượng sản phẩm. Với mục tiêu kế hoạch xây dựng đề ra trong năm 2017, Trại sản xuất giống cấp 1 quyết tâm phấn đấu sản xuất và cung ứng giống thủy sản tiêu chuẩn vượt chỉ tiêu đề ra. 

Lê Đình Võ - Chi cục Thủy sản